Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 1190zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem kursu jest poznanie zasad tworzenia i składu publikacji przeznaczonych do druku oraz wykonywania kompozycji graficznych przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w programie Adobe InDesign

Wymagania:

Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Obszar roboczy
  • nawigowanie
  • posługiwanie się paletami
  • narzędzia
  • ustawienia strony i wielkości marginesów
  • linijki i linie pomocnicze
 3. Konfigurowanie stron
  • opcje układu
  • master page
  • ramki
  • rozkładówki
  • numeracja stron
  • wzorce
  • warstwy
 4. Praca z tekstem
  • dodawanie tekstu do dokumentu
  • importowanie
  • powiązane ramki tekstowe
  • opcje ramki tekstowej
  • edycja teksu
  • dzielenie wyrazów
  • edytor wątków
  • łączenie tekstu i grafiki
  • tekst na ścieżce
 5. Typografia
  • czcionki open type
  • zmaki specjalne i glify
  • notatki
  • formatowanie znaków i akapitów
  • wcięcia
  • sterowanie dzieleniem wyrazów
  • inicjały
 6. Style
  • tworzenie i aplikowanie styli akapitowych
  • tworzenie i aplikowanie styli znakowych
  • style obiektowe
  • Importowanie i stosowanie styli z innych dokumentów
 7. Praca z grafiką
  • ramki
  • wstawianie grafiki
  • identyfikacja grafiki
  • obramowania
  • podstawowe obłamywanie tekstem
  • importowanie grafiki z programu Photoshop
  • importowanie grafiki z programu Illustrator
  • jakość plikow graficznych
  • scieżki odcinania
  • grafika w tekście
 8. Praca z dokumentami wielostronicowymi
  • tworzenie książek
  • numeracja stron
  • spis treści
  • pliki książki
  • synchroniacja
 9. Praca z kolorem i przezroczystością
  • kolory podstawowe i dodatkowe
  • tinty
  • nadawanie kolorów obiektom
  • tworzenie i wykorzystywanie gradientów
  • edycja próbki i określanie przezroczystosci
  • tryby mieszania
  • tworzenie cieni i rozmywanie krawędzi
  • elementy procesu przygotowania do druku
 10. Drukowanie i export
  • tworzenie pakietów
  • drukowanie w środowisku lokalnym
  • przygotowywanie plików PDF