Można uzyskać od 80% do 100% dofinansowania na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co możemy dla Państwa zrobić?

Pozyskać 100% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia od 1-10 pracowników) lub 80% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia powyżej 10 pracowników).

Z propozycji dofinansowania może skorzystać każda firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona), dobór pracowników spełniających jeden z wymaganych priorytetów, uzasadnienie potrzeby realizacji szkoleń oraz złożenie poprawnego wniosku wraz z załącznikami.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019

  1. Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
  2. Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
  3. Osoby po 45 roku życia.
  4. Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
  5. Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Nasza firma będzie wspierać Państwa na każdym etapie:

  1. Pomożemy wybrać szkolenia dla pracowników w Państwa firmie.
  2. Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie.
  3. Zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie.
  4. Pomożemy rozliczyć szkolenia.