Można uzyskać 100% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia od 1-10 pracowników) lub 80% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia powyżej 10 pracowników).

Z propozycji dofinansowania może skorzystać każda firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

  1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Oferujemy pomoc na poszczególnych etapach aplikowania o środki z KFS:

  • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników w Państwa firmie i przygotujemy ofertę
  • pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie
  • zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie
  • pomożemy rozliczyć szkolenia