Zarządzaniem stresem – techniki relaksacji, automotywacja

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Metodologia:

 • Mini wykład jako wprowadzenie do problematyki i ćwiczeń bądź ich podsumowanie/omówienie.
 • Ćwiczenia w małych grupach i indywidualne.
 • Testy psychologiczne.
 • Praktyczny trening relaksacyjny.
 • Analiza przypadków i dobre praktyki.
 • Dyskusja i praca nad indywidualnymi problemami uczestników szkolenia.

 Program szkolenia

 1. Definicja stresu: stres konstruktywny i destrukcyjny.
 2. Źródła stresu. Identyfikacja własnych stresorów i objawów stresu – obiektywne i subiektywne przyczyny stresu.
 3. Autodiagnoza poziomu stresu i określenie ryzyka wystąpienia choroby somatycznej wywołanej stresem.
 4. Zasady skutecznego radzenia sobie z obciążeniami stresogennymi w pracy zawodowej (w tym: presja czasu, zadań, trudne sytuacje społeczno-zawodowe, radzenie sobie z trudnymi emocjami).
 5. Techniki skutecznej obrony przed manipulacją w sytuacjach biznesowych.
 6. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych:
 • Techniki stabilizacji emocjonalnej podczas negocjacji.
 • Techniki stabilizacji emocjonalnej przed i podczas wystąpień publicznych (zebrań, prezentacji i in.).
 • Techniki stabilizacji emocjonalnej podczas trudnych rozmów z klientem (agresywnym, roszczeniowym, manipulacyjnym).
 • Praca nad indywidualnymi problemami zawodowymi uczestników szkolenia związanych z odczuwaniem stresu.
 1. Rola przekonań i myśli automatycznych w radzeniu sobie trudnymi emocjami – tabela myśli automatycznych.
 2. Praktyczne sposoby diagnozowania symptomów wypalenia zawodowego. Test WZ.
 3. Indywidualna profilaktyka i leczenie wypalenia zawodowego.
 4. Treningi praktyczne (biofeedback, autohipnoza, treningi relaksacyjne, wyobrażeniowe i in.) – możliwość bezpośredniego doświadczenia wybranych technik radzenia sobie ze stresem podczas warsztatów.