Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 06/12/2018 - 15/12/2018
09:00 - 16:00


CEL USŁUGI:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnik pozna procedury organizacyjne i techniczne, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

Znaczną część zajęć stanowić będą zajęcia warsztatowe z przygotowania procedur, dokumentacji, analizy ryzyka oraz innych zadań IOD.

ADRESACI:

 • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę
 • Osoby pełniące obecnie funkcję ABI
 • Kadra kierownicza oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji oraz wspierające IOD

Jest to już trzecia edycja kursu realizowanego wspólnie z Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości  Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

termin: 6, 7, 14, 15 grudnia

Cena 1990,00 netto (stawka zw. jeśli szkolenie finansowane jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych)

PROGRAM:

 1. Stan prawny ulegający zmianie.
 2. Przedmiot i cele RODO
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.
 4. Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.
 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 6. Audyt jako etap wdrożenia RODO.
 7. Podstawowe pojęcia z zakresu audytu.
 8. Fakty i mity o pracy audytora.
 9. Audytor wewnętrzny a Inspektor Ochrony Danych.
 10. Audyt wdrożeniowy RODO i nie tylko – krok po kroku.
 11. Warsztaty w zakresie opracowywania dokumentacji – raport
 12. Prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych przed 24 maja 2018 r.
 13. Prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.
 14. Rejestrowanie czynności przetwarzania
 15. Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
 16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 17. Monitoring wizyjny w praktyce
 18. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych
 19. Analiza zagrożeń i ryzyka
 20. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 21. Polityka ochrony danych
 22. Zagrożenia informacji w obszarach wspomaganych cyfrowo
 23. Techniczne aspekty audytu śledczego