Komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 20/03/2019 - 21/03/2019
08:30 - 15:30


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod
skutecznej komunikacji w życiu zawodowym, w procesie sprzedaży, w obsłudze klienta.

Ramowy program usługi
1. Znaczenie komunikowania się w pracy handlowca, sprzedawcy, pracownika obsługi klienta
2. Filary poprawnej komunikacji oraz bariery i zakłócenia w komunikacji
3. Trening umiejętności aktywnego słuchania i umiejętności kierowania wypowiedzią, budowanie
wiarygodności w komunikacji z klientem
4. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach z klientami
5. Czynniki sukcesu w procesie sprzedaży i obsługi klienta
6. Metody skutecznej prezentacji oferty, prowadzenia rozmów handlowych, finalizowania sprzedaży
7. Sposoby i techniki obsługi klienta
8. Etapy rozmowy telefonicznej
9. Trudne sytuacje w procesie sprzedaży i obsługi klientów
10. Etykieta biznesowa
11. Budowanie trwałych relacji z klientami

W ramach szkolenia uczestnik poznaje skuteczne formy porozumiewania się z klientem, prezentowania
oferty, prowadzenia skutecznych rozmów i prezentacji handlowych. Uczestnicy dowiedzą się jak
budować wiarygodność i autorytet w procesie sprzedaży oraz w obsłudze klienta w kontakcie
bezpośrednim.
Efekty szkolenia:
Uczestnik zdobył wiedzę na temat procesu prezentacji oferty oraz procesu sprzedaży.
Poznał techniki komunikacji i obsługi klienta.
Nabył umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytacjami w procesie sprzedaży
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Cel usługi
Szczegółowe informacje o usłudze
Nabył umiejętności skutecznego komunikowania się z klientami.
Nabył umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów telefonicznych
Poznał sposoby konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami.
Nabył kompetencje w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientem oraz umiejętności
skutecznego komunikowania się z klientami
Nabył kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność
Grupa docelowa
Od sposobu komunikowania się zależy w dużej mierze skuteczność handlowców, osób mających
bezpośredni kontakt z klientami.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do wszystkich pracowników, którzy zajmują się prezentacją
produktów i usług, obsługą klientów, współpracują z zespołami pracowników, klientami. Szkolenie
dedykowane jest głównie przedsiębiorcom, przedstawicielom handlowym, sprzedawcom a także
telemarketerom oraz pracownikom obsługi klienta.