MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server® 2012

Kiedy

20/09/2018 - 28/09/2018    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

Kurs jest jednym z serii trzech, które dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2012 w środowisku przedsiębiorstwa. Trzy szkolenia obejmują łącznie wdrażanie, zarządzanie, utrzymanie i dostarczanie usług oraz infrastruktury w środowisku Windows Server 2012. Program szkolenia zawiera przede wszystkim wstępne wdrożenie i konfigurację Active Directory Domain Services (AD DS), usług sieciowych DHCP, DNS oraz roli Hyper-V.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość podstaw sieci rozumienie i doświadczenie w konfiguracji zabezpieczeń i wykonywaniu zadań administracyjnych w środowisku przedsiębiorstwa.
Doświadczenie we wspieraniu i konfiguracji systemów klienckich Microsoft Windows

Cena: 3200,00 + VAT

PROGRAM SZKOLENIA

Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012

wprowadzenie do Windows Server 2012

przegląd zarządzania Windows Server 2012
instalacja Windows Server 2012
konfiguracja poinstalacyjna Windows Server 2012
wprowadzenie do Windows PowerShell

Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services

omówienie AD DS
omówienie Kontrolerów Domeny
instalacja Kontrolera Domeny

Zarządzanie obiektami usługi Active Directory

zarządzanie kontami użytkowników
zarządzanie grupami
zarządzanie kontami komputerów
delegowanie administracji

Automatyzacja administracji AD DS

wykorzystanie narzędzi Command Line w administrowaniu
wykorzystanie Windows PowerShell w administrowaniu
wykonywanie dużych operacji z wykorzystaniem Windows PowerShell

Wdrożenie IPv4

omówienie TCP/IP
adresacja IPv4
podsieci i nadsieci
konfiguracja i rozwiązywanie problemów komunikacji z IPv4

Wdrożenie DHCP

instalacja roli DHCP
konfiguracja zakresów DHCP
zarządzanie bazą DHCP
zabezpieczanie i monitorowanie DHCP

Implementacja DNS

rozwiązywanie nazw w środowisku klienckim i serwerowym Windows
instalacja i zarządzanie serwerem DNS
zarządzanie strefami DNS

Implementacja IPv6

omówienie IPv6
adresacja IPv6
współistnienie z IPv6
technologie tłumaczenia IPv6

Implementacja magazynów lokalnych

wprowadzenie do magazynów
zarządzanie dyskami i wolumenami
implementacja przestrzeni przechowywania

Implementacja usług plików i wydruku

zabezpieczanie plików i folderów
ochrona plików i folderów udostępnionych z wykorzystaniem kopii w tle
konfiguracja wydruków sieciowych

Implementacja Zasad Grupowych

wprowadzenie do Zasad Grupowych
przetwarzanie Zasad Grupowych
implementacja magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych

Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów Zasad Grupowych

omówienie zabezpieczeń Windows
ustawienia zabezpieczeń
ograniczenia oprogramowania
konfiguracja usługi Windows Firewall with Advanced Security

Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V

omówienie technologii wirtualizacji
implementacja Hyper-V
zarządzanie przestrzenią dyskową maszyn wirtualnych
zarządzanie sieciami wirtualnymi