MS-20740 – Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Kiedy

19/06/2017 - 23/06/2017    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

Czas trwania: 40 godz.

Cena szkolenia: 3900zł netto

Najbliższy termin szkolenia: od 2017-06-19 do 2017-06-23

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie magazynem danych w oparciu o system Windows Server 2016. Szkolenie przedstawia możliwości tworzenia infrastruktury w oparciu o scenariusze wykorzystania nowości na platformie Windows Server 2016. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą Potrafili m.in.: Opisać różne opcje pamięci masowej, w tym formaty tabeli partycji, dyski podstawowe i dynamiczne, systemy plików Opisać rozwiązania pamięci masowej dla przedsiębiorstw i wybrać rozwiązanie odpowiednie do danej sytuacji Zainstalować i skonfigurować Microsoft Hyper-V Planować, tworzyć i zarządzać klastrem pracy awaryjnej Tworzyć i zarządzać obrazami wdrażania

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych

Wiedza na temat najważniejszych kwestii dotyczących zabezpieczeń

Podstawowowa znajomość usług AD DS

Podstawowa wiedza z zakresu sprzętu serwerowego

Program szkolenia:

INSTALACJA, AKTUALIZACJA ORAZ MIGRACJA USTAWIEŃ W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016

Wprowadzenie do Windows Server 2016

Przygotowanie i instalacja serwera Nano i Server Core

Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska

Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server

Modele aktywacji systemu Windows Server

KONFIGURACJA LOKALNEGO MAGAZYNU SKŁADOWANIA DANYCH

Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016

Zarządzanie wolumenami w Windows Server 2016

IMPLEMENTOWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA DANYCH W ŚRODOWISKU ENTERPRISE

Przegląd metod składowania danych: direct-attached storage, network-attached storage, storage area networks

Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE

Zrozumienie metodyki iSNS, data centre bridging i MPIO

Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016

IMPLEMENTACJA STORAGE SPACES I DATA DEDUPLICATION

Wdrażanie Storage Spaces

Zarządzanie Storage Spaces

Wdrażanie Data Deduplication

INSTALACJA, KONFIGURACJA HYPER-V I ZARZĄDZANIE MASZYNAMI WIRTUALNYMI

Omówienie funkcji Hyper-V

Proces instalacji Hyper-V

Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V

Konfiguracja sieci w Hyper-V

Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V

Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE KONTENERAMI W HYPER-V

Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016

Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

Definiowanie poziomów dostępności

Planowanie scenariuszy

Tworzenie backupów oraz scenariuszy odzyskiwania danych w Windows Server 2016

Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016

IMPLEMENTOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TYPU FAILOVER CLUSTERING

Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster

Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster

Monitoring infrastruktury

Scenariusze failover cluster

Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V

Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering

Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters

Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności

IMPLEMENTOWANIE NETWORK LOAD BALANCING

Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB

Konfiguracja klastrów NLB

Planowanie i implementacja NLB

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE WDROŻENIA OBRAZÓW INSTALACYJNYCH

Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami

Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT

Środowiska maszyn wirtualnych w procesie przepływu pracy

ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I OBSŁUGA WDROŻENIA OBRAZÓW MASZYN WIRTUALNYCH

Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS

Proces implementacji struktury WSUS

Prezentacja PowerShell DSC

Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016

Praktyczne zastosowanie Performance Monitor

Monitorowanie zdarzeń w Event Logs