MS-20742 Identity with Windows Server 2016

Kiedy

27/05/2019 - 31/05/2019    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

Czas trwania: 40 godz.

Cena szkolenia: 3700zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania i konfigurowania Usług Domenowych Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrażania zasad grupy, wykonywania kopii zapasowej i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016 oraz wdrażania innych ról, takich jak: Usługi Federacyjne (AD FS) i Usługi Certyfikacyjne (AD CS).

Wymagania:

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu usługą katalogową Active Directory i chcą rozwinąć wiedzę z technologii dostępu w Windows Server 2016.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie  w zakresie:

Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.

Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.

Podstawy Microsoft Hyper-V.

Znajomość systemów klienckich Windows.

Podstawy Windows PowerShell.

Program szkolenia:

Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

Omówienie usługi AD DS

Omówienie funkcji kontrolerów domeny

Wdrażanie kontrolerów domeny

Zarządzanie obiektami AD DS

Zarządzanie kontami użytkowników

Zarządzanie grupami

Zarządzanie obiektami komputerów

Obsługa środowiska za pomocą Windows PowerShell

Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS

Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS

Konfiguracja relacji zaufania AD DS

Implementacja i administracja 

Omówienie procesów replikacji w usługach AD DS

Konfiguracja lokacji w AD DS

Konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS

Implementacja Group Policy Objects (GPO)

Przedstawienie usług Group Policy

Implementacja i administracja GPO

Zakres działania i proces przetwarzania w Group Policy

Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO

Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO

Implementacja szablonów administracyjnych

Konfiguracja wybranych opcji GPO: przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów

Konfiguracja preferencji w Group Policy

Zabezpieczanie AD DS

Zabezpieczanie kontrolerów domeny

Implementacja zabezpieczeń kont

Wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD

Konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi

Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS

Wdrażanie CA

Administracja CA

Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA

Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów

Zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania certyfikatów

Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym

Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi

Implementacja i administracja usługami AD FS

Omówinie usług AD FS

Wymogi i planowanie usługi AD FS

Wdrażanie i konfiguracja AD FS

Przegląd możliwości Web Application Proxy

Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS

Omówienie AD RMS

Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS

Konfiguracja zawartości zabezpieczenia treści AD RMS

Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD

Planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych

Implementacja danych przy użyciu Azure AD Connect

Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach łączonych

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS

Monitorowanie AD DS

Zarządzanie bazą AD DS

Proces odzyskiwania obiektów w AD DS

Czas trwania: 5 dni