MS-50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators

Kiedy

15/10/2018 - 18/10/2018    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

Opis kursu

Kurs zapewnia studentom wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania Microsoft Windows PowerShell v2 w administracji środowiskiem MS Windows. Przedstawione jest zarówno środowisko linii poleceń jak i tworzenie skryptów w celu automatyzacji zadań administracyjnych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Doświadczenie w zarządzaniu systemami operacyjnymi Windows.
Znajomość Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 lub Windows 7.

Czas trwania: 32 godziny

Cena: 2800 zł netto

Program szkolenia

Wprowadzenie do PowerShell – Podstawy

co to jest PowerShell?
Cmdlets PowerShell
snapins PowerShell
moduły PowerShell
zdalne wykonanie PowerShell
nawigacja w PowerShell
profile PowerShell

Potoki PowerShell, skrypty i ich składnia

potoki
skrypty
składnia, bloki skryptów
Zmienne i typy danych, zakresy zmiennych i kolekcje
zmienne i typy danych
zakresy zmiennych
kolekcje

Bezpieczeństwo

wykonywanie skryptów
podpisywanie skrypty
żądanie poświadczenia i używanie bezpiecznych ciągów
zabezpieczenia zdalnych sesji

Zdalne zarządzanie

konfigurowanie zdalnego zarządzania
korzystanie ze zdalnego wywołania PowerShell
korzystanie z zadań

Warunki kontroli potoków skryptów

Foreach i for
While / Do While / Do Until
IF / Switch
Break / Continue

Funkcje, filtry i moduły

funkcje i filtry
skrypty z funkcjami i parametrami
moduły

Obsługa błędów

obsługa błędów
Try / catch / finally
debugowanie skryptu

Użycie w administracji

manipulowanie plikami i folderami
modyfikowanie rejestru systemowego
praca z wydarzenia
praca z obiektami usługi Active Directory
zaawansowane skrypty