MS Excel dla samouków – kurs średniozaawansowany

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 12/02/2018 - 14/02/2018
08:30 - 15:30


Szkolenie MS Excel przeznaczone jest dla osób, które uczyły się obsługi Excela samodzielne. Dlatego szkolenie rozpoczyna się od uporządkowania informacji, które użytkownik zna już z praktyki i uzupełnienie ich o pewne informacje omawiane na szkoleniu podstawowym, które są niezbędne do swobodnego wykonywania zadań przewidzianych w programie. Dalsza część szkolenia obejmuje zagadnienia pozwalające zoptymalizować pracę z arkuszami, przez wykorzystanie takich narzędzi jak seria danych, listy niestandardowe czy nazwy zakresów oraz zagadnienia przybliżające pracę z tabelami, funkcjami czy tabelami przestawnymi (w bardzo podstawowym zakresie). Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami atrakcyjnego zaprezentowania danych przy użyciu formatowania warunkowego, a w części poświęconej wykresom –  ze sposobami tworzenia wykresu i jego elementami.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł w sposób efektywny wykorzystywać poznane na szkoleniu funkcjonalności programu Excel.

 

Uporządkowanie informacji podstawowych

 • elementy okna programu i ich nazwy
 • wprowadzanie danych do komórki: rodzaje danych, specjalne właściwości daty i czasu
 • metody szybkiego zaznaczanie zakresów komórek
 • operacje na arkuszach

Formuły i funkcje

 • rodzaje formuł, operatory działań i ich priorytety
 • odwołania do komórek – rodzaje i style adresów
 • podstawowe funkcje – ikona Autosumowanie
 • funkcja JEŻELI, funkcje zaokrąglające, złożone formuły z użyciem funkcji
 • rozwiązywanie problemów z formułami

Formatowanie i drukowanie

 • przegląd sposobów formatowania
 • przygotowanie do wydruku: ustawienia strony i dodatkowe opcje
 • drukowanie

Organizacja pracy w Excelu

 • podział i blokowanie okna
 • okna różnych arkuszy
 • praca z kilkoma skoroszytami
 • obszar roboczy (tylko do wersji 2010 włącznie)

Dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z danymi

 • konspekty
 • wyszukiwanie i zamiana danych
 • okno Przechodzenie do…
 • nazwy zakresów komórek

Ułatwienia we wprowadzaniu danych

 • wprowadzanie danych do kilku arkuszy
 • serie danych
 • listy niestandardowe
 • sprawdzanie poprawności

Narzędzie tabela

 • zamiana zakresu danych na tabelę
 • karta Projektowanie: styl tabeli, zmiana rozmiaru tabeli
 • formuły w tabeli: adresowanie, automatyczne kopiowanie formuł
 • tworzenie podsumowań – Wiersz sumy
 • zamiana tabeli na zakres

Modyfikacje danych

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • tekst jako kolumny
 • usuwanie duplikatów

Funkcje

 • obliczenia warunkowe: zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej (LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW oraz LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI)
 • modyfikacja tekstów: łącznie i podział tekstów, wyszukiwanie i zastępowanie fragmentu tekstu (ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST, ZASTĄP, PODSTAW)
 • obliczenia związane z czasem (DATA, CZAS, DZIEŃ.TYG, DNI.ROBOCZE)
 • zaokrąglanie danych (ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, LICZBA.CAŁK )
 • wybieranie danych z tabeli (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • wybrane funkcje z kat. Matematyczne i kat. Statystyczne (MOD, CZ.CAŁK.DZIELENIA, MIN.K, MAX.K, PERCENTYL)
 • ukrywanie błędów (funkcja JEŻELI.BŁĄD i wybrane funkcje informacyjne)

Podstawy tabel przestawnych

 • przeznaczenie tabel przestawnych
 • tworzenie tabeli z danych znajdujących się w arkuszu
 • zmiana układu tabeli
 • zmiana sposobu obliczania

Formatowanie warunkowe – podstawy

 • reguły wyróżniania komórek
 • reguły pierwszych/ostatnich
 • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon

Wykresy

 • typy wykresów
 • przygotowanie danych
 • tworzenie wykresu
 • elementy wykresu
 • modyfikacja wykresu: tytuł wykresu i tytuły osi, osie wykresu, serie danych, etykiety