MS Excel zaawansowany oraz makra

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 26/02/2018 - 01/03/2018
08:30 - 15:30


Celem tego szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz makr. Uczestnicy poznają zaawansowane sposoby zastosowania funkcji i formuł (w tym także formuł tablicowych), zaawansowane metody filtrowania danych i wykonywania na nich obliczeń. Inne narzędzia analityczne (konsolidacja danych, sumy częściowe, tablicowanie danych) pomogą uczestnikom wykonywać analizy danych i złożone obliczenia.

Uczestnicy będą wykorzystywać możliwości tabel przestawnych do analizy konkretnych danych, analizę przebiegu zjawiska w czasie i tworzenie zbiorczych podsumowań oraz wykresów przestawnych.

Uczestnicy rozszerzą też swoje wiadomości dotyczące wizualizacji danych poznając zasady tworzenia formatów niestandardowych i wykorzystując formuły w formatowaniu warunkowym. Poznają też narzędzia, które pozwalają tworzyć interaktywne arkusze – formanty formularzy i scenariusze.

Druga część szkolenia stanowi wprowadzenie w zagadnienia automatyzacji czynności wykonywanych w arkuszu. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, uczą się rejestracji, odtwarzania i podstawowych modyfikacji zarejestrowanych makr.

CZĘŚĆ 1: zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego

 1. Ochrona danych
 • ochrona pliku: hasła, zapisywanie z kopią
 • ochrona skoroszytu: ochrona struktury i okna
 • ochrona arkusza: ochrona komórek i różnych obiektów umieszczanych w arkuszu
 1. Wprowadzenie do tworzenia interaktywnych arkuszy – formanty formularza
 2. Zaawansowane sposoby odwołania do komórek
 • adresy wielopoziomowe
 • nazwy zakresów
 • funkcje używane do tworzenia dynamicznych odwołań: PRZESUNIĘCIE, INDEKS, ADRES, ADR.POŚR
 • nazwy formuł
 1. Zaawansowane formatowanie danych
 • niestandardowe formaty liczb i dat
 • format warunkowy z użyciem formuł
 1. Narzędzia danych
 • filtry zaawansowane i funkcje baz danych
 • konsolidacja danych
 • sumy częściowe
 • zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ
 • konspekty
 1. Tabele i wykresy przestawne
 • struktura tabeli przestawnej
 • tworzenie tabeli przestawnej – źródła danych
 • wygląd tabeli przestawnej (układ, sumy końcowe i częściowe)
 • wykresy przestawne
 • obliczenia w tabelach przestawnych
 • filtrowanie danych
 • grupowanie danych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • praca z wieloma tabelami – fragmentatory
 1. Wprowadzenie do formuł tablicowych
 • różnice między zwykłą formułą a formułą tablicową
 • struktura formuły tablicowej
 • stałe tablicowe
 1. Zastosowanie wybranych funkcji
 • obliczenia warunkowe – funkcja SUMA.ILOCZYNÓW, formuły tablicowe
 • wyszukiwanie danych w tabeli – funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • nietypowe numerowanie – funkcje WIERSZ, NR.KOLUMNY, ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, SUMY.CZĘŚCIOWE
 • poprawność danych z zastosowaniem formuł – funkcje LICZ.JEŻELI, CZY.PUSTA
 1. Analiza warunkowa
 • tablicowanie danych
 • menedżer scenariuszy

CZĘŚĆ 2: podstawy makr

 1. Wstęp
 • makro i jego przeznaczenie
 • czy makro jest rzeczywiście niezbędne
 1. Rejestrowanie makr
 • zaplanowanie rejestrowanych czynności
 • karta Developer
 • wybór adresowania
 • nazwa, opis i klawisz skrótu makra
 • miejsce przechowywania makra
 1. Odtwarzanie makr
 • Wstążka: karty Widok i Developer
 • pasek Szybki dostęp
 • elementy graficzne arkusza
 1. Analiza zarejestrowanych makr
 • okno edytora Visual Basic
 • budowa makra
 1. Zmiana odwołania do komórki
 • wybór arkusza
 • wybór komórki
 • przechodzenie i zaznaczanie komórek
 1. Modyfikacja zarejestrowanych makr
 • przekazywanie danych do makra
 • wyświetlanie informacji
 • powtarzanie czynności
 • warunkowe wykonywanie czynności