Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 05/06/2019
08:30 - 15:30


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), a także przepisami polskiego prawa w przedmiocie danych osobowych.

Ramowy program usługi

 1. Akty prawne regulujące materię ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Nowe obowiązki informacyjne wobec podmiotu danych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Obowiązki Administratora Danych.
 8. Umowa powierzenia.
 9. Wytyczne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego.
 10. Publikacja materiałów zawierających dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Jednostki.
 11. Inspektor Ochrony Danych.
 12. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów.

Efekty usługi

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

– zmian w prawie ochrony danych osobowych.

– wykonywania obowiązków wynikających z RODO.

– zasad i prawidłowego zabezpieczania danych osobowych.

– prawidłowej interpretacji podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

– stosowania procedur mających na celu ochronę danych osobowych.

Uczestnicy nabędą umiejętność tworzenia obowiązków informacyjnych i zgód na przetwarzanie danych osobowych, tworzenia i prowadzenia dokumentów wymaganych Rozporządzeniem, a także sposobów postępowania z incydentami w organizacji i odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw. Uczestnicy będą potrafili wykorzystać w praktyce wiedzę na temat różnic pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do wszystkich pracowników, którzy zajmują się ochroną danych osobowych w organizacji.

Szkolenie dedykowane jest również dla osób, które chcą zająć się tematyką ochrony danych osobowych.