Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 14/06/2019
08:30 - 15:30


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Uczestnicy szkolenia zyskają niezbędną wiedzę na temat interpretacji obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną także podstawowe zagadnienia oraz zasady wynikające z RODO. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych na każdym etapie zatrudnienia. Ponadto omówione zostaną kwestie szczegółowe dotyczące obowiązków pracodawcy jako Administratora Danych Osobowych oraz praw i obowiązków kadry pracowniczej w kontekście ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Ramowy program usługi

 1. Regulacje prawne
 2. Zagadnienia wprowadzające
 3. Proces rekrutacji
 4. Okres zatrudnienia pracownika
 5. Monitoring pracowników
 6. Wizerunek
 7. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o umowy cywilnoprawne
 8. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Efekty usługi

Uczestnik zdobył wiedzę na temat interpretacji przepisów przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu oraz praw i obowiązków w związku z ich przetwarzaniem.

Z zakresu:

 • Interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 • Przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania zatrudnienia.
 • Dopuszczalności prowadzenia różnych form monitoringu pracowników.
 • Wykorzystywania wizerunku pracownika.
 • Przetwarzania danych osobowych w przypadku umów cywilnoprawnych.
 • Sankcji wynikających z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.

Uczestnik nabył umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Z zakresu:

 • Stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na etapie rekrutacji.
 • Stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na etapie trwania zatrudnienia.
 • Wykorzystania wizerunku pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zgodnego z prawem stosowania monitoringu pracowników.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmujących się zatrudnieniem w organizacji.

Szkolenie dedykowane jest również dla firm, urzędów, podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony danych osobowych.