Ochrona danych osobowych – wymagania RODO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 28/02/2018
09:00 - 15:00


Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi i nowymi zasadami ochrony danych osobowych jakie wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.

RODO zastępuje obowiązujące dotychczas przepisy prawne ochrony danych osobowych w szczególności akty wykonawcze do Ustawy o ochronie danych osobowych. Sama ustawa też zmieni zakres tematyczny.

Grupa docelowa

Osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych.

Pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych: ADO, ABI, ASI.

Pracownicy działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT.

PROGRAM

Moduł: Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt prawny.

 1. Stan prawny ulegający zmianie.
 2. Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.
 4. Wybrane obowiązki Administratora danych.
 5. Umowa powierzenia.
 6. Obowiązek informacyjny.
 7. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów.

Moduł: Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt praktyczny.

 1. Inne spojrzenie na ochronę danych osobowych.
 2. Czy RODO ma coś wspólnego z normami ISO?
 3. Wybrane definicje RODO.
 4. Dokumentacja i rozliczalność.
 5. Analiza ryzyka.
 6. Wspomaganie aplikacją – założenia.

Moduł: Zagrożenia informacji w obszarach wspomaganych cyfrowo.

 1. Aspekt prawny pojęcia dokumentu elektronicznego.
 2. Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów .
 3. Rozwiązania techniczne i organizacyjne obiegu dokumentów.
 4. Akty Prawne regulujące ład bezpieczeństwa Informatycznego.
 5. Chmura komputerowa jako alternatywa dla wewnętrznej infrastruktury IT organizacji.

Moduł: Etapy wdrożenia.

 1. Algorytm wdrożenia systemu bezpieczeństwa IT.
 2. Omówienie Pojęcia Audytu względem Krajowych Ram Interoperacyjności.
 3. Działania poaudytowe – Raport.
 4. Algorytm – harmonogram wdrożenia RODO.

Cena 440,00