Grafika Komputerowa

Czas trwania: 104 godz.

Cena szkolenia: 1890zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie ułatwi dalszą samodzielną pracę – tworzenie własnych rysunków, projektowanie ogłoszeń, reklam, ulotek z wykorzystaniem możliwości programu CorelDRAW oraz Adobe Photoshop. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zawiera dużą ilość ćwiczeń, projektów wykonywanych samodzielnie przez uczestników kursu.

Wymagania:

Dobra znajomość obsługi komputera

Program szkolenia:

 1. Wiadomości wstępne
  • Rodzaje grafiki
  • Modele kolorów
 2. Grafika wektorowa
  • Interfejs programu CorelDRAW
  • Tworzenie nowego obrazu
  • Zapisywanie, formaty
  • Podstawy rysowania i edycji (rysunek odręczny, kształty predefiniowane)
  • Atrybuty obiektów
  • Kolejność obiektów, grupowanie
  • Narzędzia wspomagające dokładne rysowanie
  • Narzędzia kształtowania obiektów
  • Praca z tekstem
  • Osadzanie grafiki bitmapowej
 3. Wykonanie projektu z przeznaczeniem do druku lokalnego (na przykładzie wizytówki)
  • Rozpoczęcie pracy
  • Opracowanie elementów graficznych
  • Wprowadzenie i sformatowanie tekstu
  • Ocena projektu, nanoszenie poprawek
  • Przygotowanie do drukowania lokalnego
 4. Wykonanie projektu z przeznaczeniem do drukarni (na przykładzie ulotki)
  • Ustalenie rozmiaru pracy
  • Ustawienie spadów
  • Przygotowanie projektu
  • Eksport do formatów stosowanych w drukarni
 5. Wykonanie projektu z przeznaczeniem internetowym (na przykładzie logo)
  • Rozpoczęcie pracy (rozmiar obrazka, paleta kolorów)
  • Utworzenie i dopracowanie znaku graficznego
  • Eksport do formatów stosowanych w Internecie
 6. Grafika bitmapowa
  • Interfejs programu Adobe Photoshop, podstawy pracy z obrazem
  • Praca z pędzlem, wypełnienie kolorem/wzorkiem, gradienty
  • Tworzenie i modyfikacja zaznaczeń
  • Warstwy
  • Tekst – tworzenie, modyfikacja, formatowanie
  • Urozmaicanie obrazu poprzez zastosowanie gotowych operacji
 7. Tła i kafelki
  • Opracowanie tła
  • Kafelek
 8. Przygotowanie fotografii do publikacji
  • Zasady niedestrukcyjnej pracy nad zdjęciem
  • Plan pracy nad zdjęciem
  • Kadrowanie, dobór rozmiaru i rozdzielczości (z uwzględnieniem przeznaczenia fotografii)
  • Korekcja tonalna i barwna
  • Retusz (Stempel, Pędzle korygujące, Łatka, Wypełnianie zawartością)
  • Filtr Skraplanie (Formowanie)
  • Efekty specjalne (np. zastosowanie filtrów do całości lub części fotografii, dodanie ramki lub napisu itp.)
  • Wyostrzanie
 9. Przykłady twórczego przetwarzania zdjęć
  • Zmiana tła portretu
  • Tworzenie szkicu
  • Portret z redukcją kolorów
  • Kontrastowy obraz z jaskrawymi kolorami
 10. Przygotowanie projektu z przeznaczeniem do wydrukowania (okładka płyty)
  • Podstawowe zasady projektowania
  • Opracowanie koncepcji, zebranie materiałów, wybór kolorów
  • Przygotowanie tła projektu
  • Przygotowanie fotografii
  • Rozmieszczenie elementów projektu, modyfikacje i uzupełnienia
  • Dodanie tekstu
  • Podgląd wydruku, parametry drukowania
  • Eksport do formatu PDF
 11. Opracowanie projektu do wielokrotnego wykorzystania (podkładka śniadaniowa)
  • Wybór i opracowanie zdjęć
  • Opracowanie szablonu projektu, dodanie napisów
  • Wprowadzenie zdjęć w formie obiektów inteligentnych
  • Testowanie elastyczności projektu
 12. Narzędzia przyspieszające pracę
  • Nagrywanie operacji
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Przykład przygotowania serii zdjęć do publikacji w Internecie:
 13. Grafika dla Internetu
  • Elementy graficzne na stronach www
  • Określenie koloru w zapisie szesnastkowym
  • Dobór palety kolorów
  • Opracowanie i eksport do formatu internetowego oraz testowanie:
  • Przygotowanie zdjęć do publikacji w Internecie
 14. Narzędzia Adobe Photoshop przeznaczone do twórczości internetowej
  • Zastosowanie narzędzia Cięcie na plasterki
  • Zapisywanie rezultatów cięcia (w różnych postaciach)
  • Tworzenie galerii zdjęć
  • Tworzenie prostej animacji, testowanie animacji