VBA w Excelu – część I

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 1290 zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs przygotowuje do tworzenia aplikacji zwiększających możliwości arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy zapoznają się ze środowiskiem edytora VBA, poznają podstawowe elementy języka, uczą się modyfikacji nagranych sekwencji kodu i uzupełniania go o kod samodzielnie napisany.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest swobodne korzystanie z programu MS Excel oraz znajomość ogólnych pojęć związanych z programowaniem

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do VBA
  • podstawowe pojęcia
  • etapy tworzenia makra: planowanie, rejestracja, edycja, testowanie
  • zapisywanie skoroszytów zawierających makra
  • uruchamianie makr – bezpieczeństwo
 2. Edytor Visual Basic
  • elementy okna edytora
  • okno Project Explorer
  • okno Properties
  • okna kodu
  • konfiguracja środowiska edytora
 3. Model obiektowy Excela
  • obiekty i kolekcje, hierarchia obiektów
  • odwołania do obiektów
  • właściwości, metody i zdarzenia
  • okno Object Browser
 4. Model obiektowy w praktyce
  • obiekt Application
  • elementy kolekcji Worksheets i Sheets
  • obiekt Range
 5. Podstawowe elementy języka VBA
  • procedury i funkcje
  • komentarze
  • zmienne, stałe, typy danych
  • tablice
 6. Instrukcje sterujące
  • instrukcja warunkowa
  • selekcja
  • pętle
  • instrukcja skoku
 7. Komunikacja z użytkownikiem
  • funkcja MsgBox
  • funkcja InputBox i metoda InputBox
 8. Funkcje w makrach
  • funkcje VBA
  • funkcje Excela
  • wprowadzenie do funkcji użytkownika
 9. Rozwiązywanie problemów
  • menu Debug
  • uruchamianie krok po kroku
  • śledzenie wartości zmiennych
  • punkty przerwania
  • okna Watch i Locals