VBA w Excelu – część II

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 1290 zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs przygotowuje do tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji, które umożliwiają współpracę między skoroszytami, wykorzystują nazwane zakresy i świadomie reagują na ewentualne błędy pojawiające się w trakcie działania aplikacji. Uczestnicy rozszerzą także swoje wiadomości o funkcjach, wykorzystywanych nie tylko w aplikacjach ale także jako funkcje arkusza.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest swobodne korzystanie z programu MS Excel oraz umiejętność rejestracji makr i ich modyfikacji Zalecane jest uczestnictwo w kursie „VBA w Excelu – część I” lub równoważna wiedza.

Program szkolenia:

 1. Praca z folderami i plikami
  • zmiana domyślnego foldera
  • tworzenie i usuwanie folderów
  • lista plików znajdujących się w folderze
  • właściwości plików
 2. Elementy kolekcji Windows i Workbooks
  • otwieranie i zamykanie skoroszytów
  • zapisywanie zmian w skoroszytach
  • metody GetOpenFileName i GetSaveAsFileName
 3. Kolekcja Names
  • wyświetlanie okna dialogowego Nazwa
  • tworzenie i zarządzanie nazwami zakresów przy użyciu obiektów z kolekcji
 4. Funkcje użytkownika
  • argumenty funkcji
  • wyniki funkcji
  • dodawanie informacji o funkcji i jej argumentach
 5. Obsługa błędów
  • polecenie OnError
  • polecenie Resume
  • obiekt Err