VBA w Excelu – część III

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 1490 zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs przygotowuje do tworzenia zaawansowanych aplikacji, w których pewne elementy kodu uruchamiane są automatycznie w reakcji na zdarzenia związane obiektami Excela, upływ czasu lub użycie określonej kombinacji klawiszy. Uczestnicy zapoznają się także z niestandardową metodą komunikacji z aplikacją przez tworzone samodzielnie okna dialogowe – formularze.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest swobodne korzystanie z programu MS Excel oraz umiejętność rejestracji makr i ich modyfikacji. Zalecane jest uczestnictwo w kursach „VBA w Excelu – część I” i „VBA w Excelu – część II” lub równoważna wiedza.

Program szkolenia:

 1. Obsługa zdarzeń – makra uruchamiane automatycznie
  • zdarzenia związane z obiektami
  • lokalizacja i struktura makra obsługujących zdarzenia związane z obiektami
  • wybrane zdarzenia obiektów Workbook i Worksheet
  • zdarzenie nie związane z obiektami – OnTime i OnKey
 2. Formularze użytkownika
  • podstawowe informacje – tworzenie formularza, dodawanie kontrolek, wyświetlanie formularza, pobieranie danych z formularza
  • projektowanie formularza
  • obsługa kontrolek