Bezpieczeństwo Informacji i Ochrony Danych Osobowych w aspekcie przygotowania do stosowania nowego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Program Szkolenia

Moduł: Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt prawny.

 1. Stan prawny ulegający zmianie.
 2. Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.
 4. Wybrane obowiązki Administratora danych.
 5. Umowa powierzenia.
 6. Obowiązek informacyjny.
 7. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów.

Moduł: Zagrożenia informacji w obszarach wspomaganych cyfrowo.

 1. Aspekt prawny pojęcia dokumentu elektronicznego.
 2. Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów .
 3. Rozwiązania techniczne i organizacyjne obiegu dokumentów.
 4. Akty Prawne regulujące ład bezpieczeństwa Informatycznego.
 5. Chmura komputerowa jako alternatywa dla infrastruktury IT.
 6. Przykłady z życia włamań Hackerskich.

Moduł: Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt praktyczny.

 1. Inne spojrzenie na ochronę danych osobowych.
 2. Czy RODO ma coś wspólnego z normami ISO?
 3. Wybrane definicje RODO.
 4. Dokumentacja i rozliczalność.
 5. Analiza ryzyka i działania wyższej rangi.
 6. Wspomaganie aplikacją – założenia.

Moduł: Etapy wdrożenia.

 1. Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących funkcjonowanie IT w Gminie.
 2. Algorytm wdrożenia systemu bezpieczeństwa IT.
 3. Omówienie Pojęcia Audytu względem Krajowych Ram Interoperacyjności.
 4. Działania poaudytowe – Raport.
 5. Algorytm – harmonogram wdrożenia RODO.