Szkolenie dedykowane administratorom i specjalistom IT odpowiedzialnym za konfigurację, administrację i wsparcie użytkowników i urządzeń z systemem Windows 10. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu instalacji i konfiguracji systemu Windows 10, bezpieczeństwa danych, zabezpieczania urządzeń, sieci, aktualizacji systemu oraz przywracania danych i systemu.

 1. Przegląd Windows 10
  • Wprowadzenie do Windows 10
  • Poruszanie się po interfejsie
 2. Instalacja Windows 10
  • Instalacja Windows 10
  • Upgrade do Windows 10
 3. Konfiguracja urządzenia
  • Przegląd narzędzi wykorzystywanych do konfiguracji Windows 10
  • Opcje konfiguracji
  • Zarządzanie kontami użytkownika
  • Wykorzystanie OneDrive
 4. Konfiguracja połączeń sieciowych
  • Konfiguracja adresu IP połączenia sieciowego
  • Wdrożenie procesu rozwiązywania nazw
  • Wdrożenie bezprzewodowego połączenia sieciowego
  • Przegląd zagadnień dotyczących dostępu zdalnego
 5. Zarządzanie magazynem
  • Przegląd opcji dotyczących magazynowania
  • Zarządzanie dyskami, partycjami i wolumenami
  • Utrzymywanie dysków i wolumenów
  • Zarządzanie Storage Spaces
 6. Zarządzanie plikami i drukarkami
  • Wprowadzenie do systemu plików
  • Konfiguracja i zarządzanie dostępem do plików
  • Konfiguracja i zarządzanie folderami sieciowymi
  • Work Folders
  • Zarządzanie drukarkami
 7. Zarządzanie aplikacjami w Windows 10
  • Przegląd sposobów dostarczania aplikacji do użytkownika
  • Sklep Windows
  • Przeglądarki internetowe
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem danych
  • Przegląd zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych
  • Ochrona danych z wykorzystaniem EFS
  • Wdrażanie i zarządzanie funkcją BitLocker
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń
  • Korzystanie z ustawień zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń
  • Konfiguracja UAC
  • Konfiguracja restrykcji związanych z aplikacjami
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci
  • Przegląd zagrożeń powiązanych z siecią
  • Zapora systemu Windows
  • Reguły bezpiecznych połączeń
  • Windows Defender
 11. Rozwiązywanie problemów i odtwarzanie
  • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
  • Odtwarzanie plików
  • Odtwarzanie urządzeń
 12. Utrzymanie Windows 10
  • Zarządzanie aktualizacjami
  • Monitorowanie Windows 10
  • Optymalizacja pod kątem wydajności