MS-20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Opis kursu

Szkolenie dedykowane specjalistom IT, które dostarczy wiedzy oraz praktyki z zakresu wdrażania i zarządzania infrastrukturą Microsoft Server Virtualization.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość TCP/IP i pojęć sieciowych, technologii przechowywania danych.
Wiedza z zakresu Windows PowerShell.
Umiejętność pracy w zespole / wirtualnym zespole.

Program szkolenia

Analiza infrastruktury dla usług wirtualizacji

Wprowadzenie do wirtualizacji
Wprowadzenie do komponentów System Center 2012 R2
Analiza istniejącego środowiska dla usług wirtualizacji
Rozszerzenie wirtualizacji na potrzeby chmury prywatnej

Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V

Instalacja roli serwera Hyper-V
Zarządzanie Hyper-V
Konfiguracja ustawień Hyper-V
Konfiguracja sieci i przestrzeni hostów Hyper-V

Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami, dyskami oraz migawkami

Tworzenie i konfiguracja wirtualnych dysków
Tworzenie i konfiguracja wirtualnych maszyn
Instalacja i importowanie wirtualnych maszyn
Zarządzanie migawkami wirtualnych maszyn
Monitorowanie Hyper-V
Projektowanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami

Tworzenie i konfiguracja wirtualnych sieci

Tworzenie i używanie wirtualnych przełączników
Zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V
Konfiguracja i używanie wirtualizacji sieci w Hyper-V

Przenoszenie wirtualnych maszyn oraz Hyper-V Replica

Mechanizmy wysokiej dostępności i redundancji usług wirtualizacji
Wdrażania mechanizmów migracji maszyn wirtualnych
Wdrażanie i zarządzanie Hyper-V Replica

Wdrażanie Failover Clustering-u dla roli Hyper-V

Wprowadzenie do  klastrów HA
Konfiguracja i wykorzystanie udostępnionych zasobów
Wdrażanie i zarządzanie Failover Clustering-iem dla usługi Hyper-V

Instalacja i konfiguracja System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Integracja System Center i usług wirtualizacji Hyper-V
Wprowadzenie do System Center 2012 Virtual Machine Manager
Instalacja System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
Dodawanie hostów oraz zarządzanie grupami hostów

Zarządzanie sieciami i infrastrukturą przestrzeni dyskowych w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Zarządzanie infrastrukturą sieciową
Zarządzanie infrastrukturą przestrzeni dyskowych
Zarządzanie aktualizacjami

Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi przy pomocy System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Zadania zarządzania wirtualnymi maszynami
Tworzenie, klonowanie i konwertowanie maszyn wirtualnych
Wprowadzenie do aktualizacji maszyn wirtualnych

Konfiguracja i zarządzanie System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Wprowadzenie do funkcji biblioteki VMM
Tworzenie i zarządzanie profilami i szablonami

Zarządzanie Chmurą w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Wprowadzenie do zagadnień chmury
Tworzenie i zarządzanie chmurami
Zarządzanie rolami użytkowników

Zarządzanie usługami w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager oraz App Controller

Omówienie znaczenia usług w VMM 2012 R2
Tworzenie i zarządzanie usługami w VMM 2012 R2
Zastosowanie System Center 2012 R2 App Controller

Ochrona i monitorowanie wirtualnej infrastruktury

Wprowadzenie do opcji kopi zapasowych i odzyskiwania po awarii dla maszyn wirtualnych
Ochrona wirtualnej infrastruktury z zastosowaniem Data Protection Manager
Zastosowanie Operations Manager do monitorowania i tworzenia raportów
Integracja Virtual Machine Manager z Operations Manager

Czas trwania: 5 dni

Cena netto + VAT

3900zł (+VAT wg obowiązującej stawki)

Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
Prowadzący: Microsoft Certified Trainer