MS-20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases

Opis kursu

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania bazy danych serwera SQL 2014 . Pokazuje również jak używać funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych serwera SQL 2014.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji.

Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.

Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.

Trochę doświadczenia z projektowania baz danych.

Następujący kurs lub wiedza i umiejętności:

20461C: Zapytania Microsoft SQL Server 2014

Program szkolenia

Wprowadzenie do administracji bazami danych serwera SQL 2014 

przegląd administrowania bazami danych

wprowadzenie do platformy serwera SQL

techniki i narzędzia zarządzania bazami danych

 

Instalacja i konfiguracja serwera SQL 2014

planowanie instalacji serwera SQL

instalacja serwera SQL 2014

konfiguracja po instalacji

 

Praca z bazami danych i storage-m

wprowadzenie do składowania danych w serwerze SQL

zarządzanie storage-m baz danych systemowych

zarządzanie storage-m baz danych użytkowników

przenoszenie plików bazy danych

konfiguracja rozszerzenia puli bufora

 

Planowanie i wdrażanie strategii wykonywania kopii zapasowych

zrozumienie modeli odzyskiwania serwera SQL

planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych

tworzenie kopii zapasowych baz danych i logów transakcji

korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych

zapewnienie wiarygodności kopii zapasowej

 

Przywracanie baz danych serwera SQL 2014

zrozumienie procesu przywracania

przywracanie baz danych

zaawansowane scenariusze przywracanie baz danych

praca z przywracaniem do „punktu w czasie”

Importowanie i eksportowanie danych

wprowadzenie do przesyłanie danych

importowanie i eksportowanie danych tabelarycznych

kopiowanie lub przenoszenie bazy danych

 

Monitorowanie serwera SQL 2014

wprowadzenie do monitorowania serwera SQL

dynamiczne widoki i funkcje zarządzania

monitor wydajności

 

Śledzenie aktywności serwera SQL

śledzenie aktywności obciążenia serwera SQL

korzystanie z trace-ów

 

Zarządzanie bezpieczeństwem serwera SQL

wprowadzenie do bezpieczeństwa serwera SQL

zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie serwera

zarządzanie bytami na poziomie bazy danych

zarządzanie uprawnieniami w bazie danych

 

Audyt dostępu do danych i szyfrowania danych

audyt dostępu do danych w serwerze SQL

wdrożenie SQL Server Audit

szyfrowanie bazy danych

 

Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

zapewnienia integralności bazy danych

utrzymanie indeksów

automatyzację rutynowych czynności konserwacyjnych bazy danych

 

Automatyzacja zarządzania serwera SQL 2014

automatyzacja zarządzania serwerem SQL

wdrożenie prac SQL Server Agent-a

zarządzanie pracami SQL Server Agent-a

zarządzanie kontekstem bezpieczeństwa kroków pracy

zarządzanie pracami na wielu serwerach

 

Monitorowanie SQL Server 2014 przy użyciu alertów i powiadomień

monitorowanie błędów serwera SQL

konfigurowanie klienta poczty serwera SQL

konfigurowanie operatorów, powiadomień i alertów

Czas trwania: 5 dni

Cena netto + VAT