MS-50322 Configuring and Administering Windows 7

Opis kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do administrowania i konfigurowania Windows 7 zarówno działającego w grupie roboczej jak i w środowisku zarządzanym przez Active Directory. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrażaniem obrazów, konfiguracją sprzętu i oprogramowania, zarzadzania ustawieniami sieciowymi, tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza o systemie operacyjnym Microsoft Windows i jego funkcjonalnościach
wiedza na temat pracy komputera w środowisku domeny i grupy roboczej oraz konfiguracji ustawień sieciowych.

Program szkolenia

Instalacja Windows
wprowadzenie do instalacji Windows 7
instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów
migracja ustawień użytkownika

Konfiguracja sprzętu i oprogramowania
konfigruacja urządzeń
konfiguracja kompatybilności aplikacji

Konfiguracja sieci
konfiguracja ustawień ogólnych
zarządzanie sieciami bezprzewodowymi
udostępnianie zasobów
konfiguracja TCP/IP
rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi
konfiguracja Windows Firewall
konfiguracja zarządzania zdalnego

Udostępnianie i ochrona zasobów
konfiguracja zasobów udostępnionych
konfiguracja ustawień HomeGroup
konfiguracja User Account Control
konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
konfiguracja BranchCache

Windows 7 i komputery mobilne
konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go
konfiguracja DirectAccess
konfiguracja opcji mobilnych
konfiguracja plików trybu offline
konfiguracja połączeń zdalnych

Monitorowanie i utrzymanie Windows 7
konfiguracja aktualizacji
zarządzanie dyskami
monitorowanie systemów
konfiguracja ustawień wydajności
Kopie zapasowe i ich odtwarzanie
konfiguracja kopii zapasowych
konfiguracja opcji odtwarzania systemu

Czas trwania: 5 dni

Cena netto + VAT

Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
Prowadzący: Microsoft Certified Trainer