MS-55021 Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012

Opis kursu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu instalowania, konfigurowania i administrowania rolą Hyper-V w Windows Server 2012, zapoznanie z nowymi, wbudowanymi funkcjami zapewniającymi wysoką dostępność rozwiązania.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu administracji system Windows 2012
Umiejętność zarządzania różnymi typami dysków
Wiedza z zakresu konfiguracji sieci komputerowych

Program szkolenia

Planowanie wirtualizacji
przegląd technologii wirtualizacji
ocena stanu środowiska za pomocą zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania (Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit)
zapoznanie z zasadami projektowania środowisk wirtualnych (w tym wysokodostępnych) z wykorzystaniem roli Hyper-V

 

Wdrażanie wirtualizacji serwerów z wykorzystaniem Hyper-V
instalowanie i konfigurowanie roli serwera Hyper-V
planowanie, konfigurowanie i zarządzanie wirtualnymi przełącznikami sieciowymi
zarządzanie wirtualną składnicą danych

 

Tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych i maszyn wirtualnych
tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych
tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
zarządzanie migawkami maszyn wirtualnych
importowanie maszyn wirtualnych

 

Konfigurowanie sieci w Hyper-V
omówienie zaawansowanych funkcji wirtualnych interfejsów sieciowych
wirtualizacja sieci w Hyper-V
rozszerzony przełącznik funkcji Hyper-V

 

Skalowalność maszyn wirtualnych
przegląd opcji umożliwiających skalowanie w Windows Server 2012
omówienie technologii niejednolitego dostępu do pamięci (Non-uniform memory access – NUMA)
porównanie dostępnych w Hyper-V opcji umożliwiających skalowanie

 

unkcje Hyper-V Replica oraz odzyskiwanie awaryjne
konfigurowanie funkcji Hyper-V Replica
tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie w środowisku Hyper-V

 

Migracja w Hyper-V
konfigurowanie klastra trybu pracy awaryjnej
konfigurowanie wysokodostępnej maszyny wirtualnej
migracja na żywo maszyn wirtualnych i magazynów danych

Czas trwania: 3 dni

Cena netto + VAT