MS-10969 Active Directory services with Windows Server

Opis kursu

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów IT mających doświadczenie w Active Directory Domain Services (AD DS) oraz szukających jednego szkolenia, które pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Przed przystąpieniem do kursu uczestnik powinien:

posiadać doświadczenie w pracy z AD DS

posiadać doświadczenia w pracy w środowisku Windows Server

znać takie zagadnienia jak rozpoznawanie nazw, adresowanie IP, Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

znać Hyper-V oraz koncepcje wirtualizacji

Program szkolenia

Omówienie kontroli dostępu

wstęp do koncepcji ochrony danych w biznesie

omówienie zagdnień ochrony danych zastosowanych w Windows Server 2012

omówienie Forefront Identify Manager 2010 R2

Zaawansowane wdrożenia i administracja AD DS 

wdrożenie AD DS

wdrożenie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny

wdrożenie kontrolerów domeny w Windows Azure

administracja AD DS

Zabezpieczanie AD DS 

zabezpieczanie kontrolerów domeny

wdrożenie zabezpieczeń kont

wdrożenie audytu uwierzytelniania

Wdrożenie i administr cja AD DS. Sites and Replication

przegląd AD DS. Replication

konfiguracja AD DS. Sites

konfigurowanie i monitorowanie AD DS. Replication

Wdrożenie Group Policy 

wstęp do Group Policy

wdrożenie i administracja GPOs

zasięg i sposób działania GPOs

rozwiązywanie problemów z GPOs

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu Group Policy 

wdrożenie Administrative Templates

konfiguracja Folder Redirection oraz skryptów

konfigurowanie Group Policy Preferences

Wdrażanie i zarządzanie AD CS 

wdrażanie AD CS

administracja AD CS

rozwiązywanie problemów z AD CS

Wdrożenie i używanie certyfikatów 

konfiguracja Certificate Templates

wydawanie i użytkowanie certyfikatów

konfiguracja infrastruktury Key Recover

Wdrożenie i administracja AD RMS 

wdrożenie i zarządzanie AD RMS

konfiguracja AD RMS Content Protection

konfigurowanie zdalnego dostępu do AD RMS

Wdrożenie i administracja AD FS

omówienie i wdrożenie AD FS

konfiguracja wewnętrznych aplikacji pod kątem AD FS

konfiguracja AD FS pomiędzy dwoma organizacjami

konfiguracja Web Application Proxy

Wdrożenie ochrony dostępu do plików (DAC) 

omówienie Dynamic Access Control (DAC)

wdrożenie komponentów DAC

wdrożenie Access Denied Assistance

wdrożenie Work Folders

wdrożenie Workplace Join

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

monitorowanie i zarządzanie bazą AD DS

opcje Backup & Recovery AD DS

Wdrożenie Windows Azure Active Directory

omówienie Windows Azure AD

zarządzanie kontami w Windows Azure

Wdrożenie i administracja AD LDS

omówienie i wdrożenie AD LDS

konfigurowanie instancji i partycji AD LDS

konfigurowanie replikacji AD LDS

integracja AD LDS z AD DS