MS-20411 Administering Windows Server® 2012

Opis kursu

Ten 5-dniowy kurs jest drugą częścią, z serii trzech kursów, które dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs obejmuje przede wszystkim omówienie zadań administracyjnych niezbędnych do utrzymania systemu Windows Server 2012, takich jak infrastruktura i zarządzanie obiektami użytkowników i grup, dostęp do sieci i bezpieczeństwo danych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy z systemem Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012. Dobra znajomość i zrozumienie Active Directory oraz infrastruktury sieciowej. Wiedzy z zakresu kursu „20410A: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2012”.

Program szkolenia

Implementacja infrastruktury Zasad Grupowych

wprowadzenie do Zasad Grupowych
implementacja i administracja GPO
zarządzanie zakresem Zasad Grupowych
przetwarzanie Zasad Grupowych
rozwiązywanie problemów z Zasadami Grupowymi

Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą Zasad Grupowych

implementacja szablonów administracyjnych
konfiguracja folderów przekierowanych oraz skryptów
konfiguracja Preferencji Zasad Grupowych
zarządzanie oprogramowaniem za pomocą GPO

Zarządzanie kontami użytkowników oraz kontami usług

automatyzacja przy tworzeniu kont użytkowników
konfiguracja polityki haseł i ustawienia opcji blokowania konta
tworzenie i administracja kontami użytkowników
konfiguracja atrybutów obiektu użytkownika
konfiguracja Managed Service Accounts

Utrzymanie Active Directory Domain Services

implementacja wirtualnych kontrolerów domeny
implementacja kontrolerów domeny tylko do odczytu
administracja AD DS
zarządzanie bazą AD DS

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS

instalacja roli serwera DNS
konfiguracja roli serwera DNS
konfiguracja stref DNS
konfiguracja transferów stref DNS
zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

konfiguracja dostępu sieciowego
konfiguracja dostępu VPN
omówienie polityk sieciowych
rozwiązywanie problemów z usługą Routing and Remote Access
konfiguracja DirectAccess

Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą Network Policy Server

instalacja i konfiguracja Network Policy Server
konfiguracja serwerów i klientów RADIUS
metody uwierzytelniania NPS
monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Network Policy Server

Implementacja Network Access Protection

omówienie Network Access Protection
konfiguracja NAP
monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP

Optymalizacja usług plikowych

omówienie FSRM
wykorzystanie FSRM w zarządzaniu limitami przydziałów, filtrów plików oraz raportach wykorzystania przestrzeni dyskowych
implementacja zarządzania klasyfikacją treści oraz zadań zarządzania plikami
omówienie DFS
konfiguracja przestrzeni nazw DFS
konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacją DFS

Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk audytu

szyfrowanie plików za pomocą EFS
konfiguracja zaawansowanych polityk audytu

Wdrożenie i utrzymanie Serwera Obrazów

omówienie usługi Windows Deployment Services
wdrożenie WDS
administracja WDS

Zarządzanie aktualizacjami

omówienie WSUS
wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS

Monitorowanie Windows Server 2012     

narzędzia monitorowania
używanie monitora wydajności
monitorowanie Dziennika Zdarzeń