MS-20412 Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

Opis kursu

Kurs jest trzecią częścią serii, która obejmuje kursy 20410A i 20411A. Seria zapewnia umiejętności i wiedzę niezbędne do wdrożenia infrastruktury opartej o system Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs 20412A bazuje na wiedzy zdobytej w 20410A i 20411A, a obejmuje przede wszystkim zaawansowaną konfigurację i obsługę zadań wykonywanych przy wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury systemu Windows Server 2012, m.in. zarządzanie tożsamością, równoważenie obciążenia sieci, zapewnienie ciągłości biznesowej, Disaster Recovery, odporność na uszkodzenia, a także zarządzanie prawami.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Praktyczne doświadczenie w pracy w systemie Windows Server 2008 lub Windows Server 2012 dla środowiska korporacyjnego. Doświadczenie przy wdrażaniu, zarządzaniu i konfigurowaniu usług AD DS oraz infrastruktury sieciowej w środowisku przedsiębiorstwa.

Wiedza odpowiednia do kursu:

20410A: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2012 oraz
20411A: Administrowanie Windows Server 2012.

Program szkolenia

Implementacja zaawansowanych usług sieciowych

konfiguracja zaawansowanych funkcji DHCP
konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
implementacja zarządzania adresami IP

Implementacja zaawansowanych usług plikowych

konfiguracja magazynu iSCSI
konfiguracja BranchCache
optymalizacja wykorzystania magazynów

Implementacja Dynamic Access Control

wprowadzenie do DAC
planowanie DAC
wdrożenie DAC

Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB

wprowadzenie do NLB
konfiguracja klastra NLB
planowanie implementacji NLB

Implementacja klastrów pracy awaryjnej

wprowadzenie do klastrów pracy awaryjnej
implementacja klastrów pracy awaryjnej
konfiguracja wysokiej dostępności aplikacji i usług w ramach klastrów pracy awaryjnej
utrzymanie klastrów pracy awaryjnej
implementacja wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej

Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V

wprowadzenie do zagadnień integracji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej
implementacja maszyn wirtualnych Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej
implementacja przenoszenia maszyn wirtualnych
zarządzanie środowiskiem wirtualnym Hyper-V za pomocą System Center Virtual Machine Manager

Implementacja odzyskiwania awaryjnego

omówienie odzyskiwania awaryjnego
implementacja Windows Server Backup
implementacja odzyskiwania serwerów oraz danych

Implementacja rozproszonych wdrożeń Active Directory Domain Services

omówienie zagadnień rozproszonych wdrożeń AD DS
implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS
konfiguracja relacji zaufania AD DS

Implementacja lokacji i replikacji Active Directory Domain Services

omówienie replikacji AD DS
konfiguracja lokacji AD DS
konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS

Implementacja Active Directory Certificate Services

wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych
wdrażanie urzędów certyfikatów
wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
implementacja dystrybucji i odwoływania certyfikatów
zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów

Implementacja AD Rights Management Services

wprowadzenie do AD RMS
wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
konfiguracja ochrony zawartości AD RMS
konfiguracja dostępu zewnętrznego AD RMS

Implementacja AD Federation Services

wprowadzenie do AD FS
wdrażanie AD FS
implementacja AD FS w pojedynczej organizacji
wdrażanie AD FS w scenariuszach B2B