MS-20741 Networking with Windows Server 2016

Opis kursu

Szkolenie skierowane do administratorów IT zajmujących się wdrażaniem, konfiguracją i monitorowaniem infrastruktury sieciowej. W trakcie 5 dni omawiana jest wiedza z głównych usług sieciowych platformy Windows Server 2016, m.in. Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, IP address management, dostęp zdalny, DirectAccess, Virtual Private Network.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Doświadczenie w pracy z Windows Server 2008 lub Windows Server 2012

Wiedza na temat modelu OSI

Zrozumienie podstawowych komponentów i technologii sieciowych

Podstawowa wiedza na temat rozwiązywania nazw, adresacji IP

Doświadczenie w pracy z Hyper-V i wirtualizacją

Program szkolenia

Planowanie i implementacja infrastruktury sieciowej opartej o protokół IPv4

Planowanie adresacji IPv4

Konfiguracja hostów w oparciu o protokół IPv4

Zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z protokołem sieciowym IPv4

Implementacja DHCP

Przegląd opcji roli DHCP

Wdrażanie DHCP

Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z DHCP

Implementacja protokołu IPv6

Omówienie podstaw teoretycznych adresacji IPv6

Wdrażanie IPv6

Implementacja protokołów IPv6 i IPv4

Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6

Implementacja DNS

Implementacja roli DNS

Konfiguracja stref w DNS

Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS

Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory Domain Services (AD DS)

Konfiguracja zaawansowanych ustawień roli DNS

Implementacja i zarządzanie IPAM

Omówienie funkcjonalności IPAM

Wdrażanie IPAM

Zarządzanie przestrzenią adresów IP przy pomocy IPAM

Metody zdalnego dostępu w Windows Server 2016

Przegląd metod zdalnego dostępu

Implementacja Web Application Proxy

Implementacja DirectAccess

Omówienie DirectAccess

Implementacja  DirectAccess przy użyciu kreatora

Implementacja i zarządzanie zaawansowanymi usługami w infrastrukturze DirectAccess

Implementacja VPN

Planowanie wdrożenia VPN

Implementacja VPN

Implementacja usług sieciowych dla oddziałów

Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów

Implementacja Distributed File System (DFS)

Implementacja BranchCache dla oddziałów

Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych

Przegląd wysokowydajnych opcji sieciowych

Konfiguracja zaawansowanych opcji sieciowych w Hyper-V

Implementacja sieciowych rozwiązań programowych

Omówienie Software Defined Networking

Implementacja wirtualizacji sieci

Implementacja usługi Network Controller

Czas trwania: 5 dni

Cena netto + VAT 3900 zł + VAT