MS-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

Opis kursu

Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy odnośnie najważniejszych funkcji i mechanizmów Windows 7. Program zajęć obejmuje pełny zakres zadań konfiguracji i zarządzania stacjami roboczymi oraz nowości i zmiany w odniesieniu do Windows XP.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

podstawowa umiejętność rozwiązywania problemów TCP/IP
doświadczenie w pracy ze środowiskiem domeny
doświadczenie w instalacji i rozwiązywaniu problemów aplikacji desktopowych
znajomość konfiguracji rejestru i ustawienia zasad grupy

Program szkolenia

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

planowanie wdrożenia oprogramowania
wdrażanie oprogramowania wielojęzykowego
wykorzystanie GPO w dystrybucji oprogramowania
zastosowanie polityk ograniczeń oprogramowania
podpisywanie cyfrowe oprogramowania
wykorzystanie WMI
zastosowanie AppLocker
wykorzystanie wirtualizacji w testowaniu
rozwiązywanie problemów z błędami instalacji

Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją oprogramowania

zmiana domyślnych ustawień w obrazach
włączanie i wyłączanie funkcji
konfiguracja poprawek
rozwiązywanie problemów z GPO
aktualizacje sterowników
zastosowanie Problem Steps Recorder
rozwiązywanie błędów konfiguracji oprogramowania

Rozwiązywanie błędów oprogramowania

podgląd zdarzeń
przekazywanie zdarzeń
zastosowanie Application Compatibility Toolkit
zastosowanie Windows Troubleshooting Platform
zastosowanie Windows Experience Index
testowanie kompatybilności w trybie awaryjnym
odtwarzanie systemu
rozwiązywanie problemów z błędami oprogramowania

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z logowaniem

proces uwierzytelniania
konta komputerów
relacje zaufania
usługi sieciowe
właściwości kont użytkowników
profile użytkowników
rozwiązywanie problemów z logowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

zakres problematyki
błędy sprzętowe
konfiguracja TCP/IP
trasowanie
konfiguracja IPSec
narzędzia połączeń sieciowych

Branch Cache

rozwiązywanie problemów połączeniami sieciowymi

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw

rozpoznawanie nazw DNS
wykorzystanie pliku hosts
konfiguracja WINS
wykorzystanie pliku lmhosts
kolejność rozpoznawania nazw
rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z drukowaniem

podłączanie do drukarek sieciowych
zarządzanie kolejką wydruku
ustawianie priorytetów wydruku
tworzenie pul drukarek
konfiguracja sterowników
harmonogram wydruku
uprawnienia wydruku
zarządzanie drukarkami z wykorzystaniem GPO
rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z wydajnością

analiza zdarzeń
ustawienia zasilania
optymalizacja wykorzystania procesora
optymalizacja wykorzystania pamięci
optymalizacja wykorzystania dysku twardego
optymalizacja wykorzystania interfejsów sieciowych
narzędzia wydajności
rozwiązywanie problemów z wydajnością

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z błędami sprzętu

diagnostyka błędów pamięci
błędy dysku twardego
błędy interfejsów sieciowych
błędy zasilania
narzędzia diagnostyki sprzętu
rozwiązywanie problemów z błędami sprzętu

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi

zasięg sieci bezprzewodowych
zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
profile sieci bezprzewodowych
zarządzanie interfejsami bezprzewodowymi
rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

metody dostępu zdalnego
konfiguracja dial-up
konfiguracja VPN
konfiguracja DirectAccess
protokoły uwierzytelniania
rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

Zarządzanie synchronizacją plików

konfiguracja dostępu do plików trybu offline
ustawienia synchronizacji
transparentne przechowywanie w pamięci podręcznej
profile mobilne
odtwarzanie plików przechowywanych w zasobach sieciowych
rozwiązywanie problemów z synchronizacją plików

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Internet Explorer

konfiguracja stref zabezpieczeń
konfiguracja poziomów zabezpieczeń
konfiguracja ustawień prywatnych
zarządzanie dodatkami
konfiguracja filtra Smart Screen
inne błędy zabezpieczeń
rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Internet Explorer

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z zaporą ogniową

zabezpieczanie aplikacji i funkcji
wyjątki w zakresie portów i aplikacji
konfiguracja powiadamiania i rejestrowania
narzędzia zabezpieczeń sieci
rozwiązywanie problemów z zaporą ogniową

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów ze złośliwym oprogramowaniem

ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
ochrona Internet Explorer
aktualizacje Windows i oprogramowania antywirusowego
odtwarzanie po infekcji złośliwym oprogramowaniem
rozwiązywanie problemów ze złośliwym oprogramowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem

konfiguracja agentów odzyskiwania
wykorzystanie EFS
wykorzystanie BitLocker
narzędzia szyfrowania
rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

rodzaje aktualizacji Windows
wykorzystanie Windows Update
rozwiązywanie problemów z Windows Update

Czas trwania: 5 dni