Trening umiejętności kierowniczych

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Planowanie i organizacja pracy własnej
 1. ustalanie celów i priorytetów
 2. zarządzanie czasem pracy, planowanie zadań i czynności
 1. Style zarządzania
 1. rozpoznanie własnego preferowanego stylu kierowania
 2. dopasowanie stylu kierowania do zespołu i pracowników
 1. Rola poprawnej komunikacji w zarządzaniu
 1. komunikacja werbalna niewerbalna
 2. aktywne słuchanie i zadawanie pytań
 1. Motywowanie pracowników
 1. podstawowe zasady motywowania
 2. czynniki motywujące i demotywujące
 3. indywidualne podejście do motywowania
 4. kary i nagrody
 1. Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania dla kierownika,
 1. zasady przekazywania zadań
 2. dopasowywanie zadań do możliwości pracownika
 3. delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności
 4. rola kontroli przy egzekwowaniu wykonania zadania
 5. trening umiejętności delegowania
 1. Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 1. udzielanie informacji zwrotnej
 2. etapy trudnej rozmowy
 3. udzielanie profesjonalnej pochwały i reprymendy
 4. rozwiązywanie konfliktów

Budowanie autorytetu wśród podwładnych