Adobe Photoshop poziom zaawansowany

Szkolenie Adobe Photoshop poziom zaawansowany ma ułatwić profesjonalne opanowanie wszystkich narzędzi Photoshopa i wszystkich popularnych formatów graficznych używanych w procesie produkcji. Szkolenie usprawni dalszą samodzielną pracę z grafiką, która ma być prezentowana na ekranie, czyli na stronach WWW i we wszelkiego rodzaju prezentacjach ekranowych.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość programu Adobe Photoshop.

Program szkolenia:

 1. Adobe Bridge (obsługa, możliwości programu)
 2. Ustawienia programu Adobe Photoshop
 3. Modele kolorów
 4. Kanały obrazu
 5. Zaznaczenia
  • polecenie Popraw zaznaczenie
  • praca w trybie Szybkiej maski
  • polecenie Zakres koloru, zaznaczenia na podstawie kanałów
 6. Warstwy
  • transformacje, skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  • maska warstwy, maska odcinania
  • tryby mieszania
  • mieszanie zaawansowane
 7. Tworzenie własnych elementów (pędzli, gradientów, kształtów itp.) i zarządzanie nimi
 8. Elementy wektorowe
  • tworzenie, edycja, wykorzystanie ścieżek
  • maski wektorowe
  • kształty
 9. Tekst (palety Typografia i Akapit, wprowadzanie tekstu do kształtu lub na ścieżce)
 10. Zaawansowane techniki korekcji tonalnej i barwnej
 11. Zaawansowany retusz fotografii
 12. Wykorzystanie modułu Camera RAW
 13. Automatyzacja zadań
  • operacje (nagrywanie, zarządzanie, wykorzystanie)
  • przetwarzanie wsadowe (zmiana nazwy, rozmiaru, formatu pliku)
 14. Photoshop na potrzeby Internetu
  • galerie zdjęć
  • tworzenie stron WWW

Czas trwania: 16 godz.