Data/Czas
Nazwa szkolenia
25/04/2019 - 26/04/2019
08:30 - 15:30
Adobe Photoshop – kurs zaawansowany
06/05/2019
08:30 - 15:30
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
07/05/2019 - 08/05/2019
08:00 - 15:30
Szkolenie Microsoft Excel – poziom zaawansowany
10/05/2019
08:30 - 15:30
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
13/05/2019 - 14/05/2019
08:30 - 15:30
Microsoft Excel – poziom podstawowy
13/05/2019
08:30 - 15:30
RODO w MŚP
20/05/2019 - 21/05/2019
08:30 - 15:30
Excel dla księgowych - wybrane zagadnienia dla działów finansowo - księgowych
22/05/2019 - 24/05/2019
00:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kurs przygotowujący do pełnienia funkcji
22/05/2019 - 23/05/2019
08:30 - 15:30
MS Excel – kurs średniozaawansowany
27/05/2019
08:30 - 15:30
MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnych prezentacji
27/05/2019 - 31/05/2019
08:30 - 15:30
MS-20742 Identity with Windows Server 2016
03/06/2019 - 04/06/2019
08:30 - 15:30
MS Excel - profesjonalna analiza i prezentacja danych
11/06/2019 - 12/06/2019
08:30 - 15:30
Excel dla działów personalnych i księgowo-płacowych
17/06/2019 - 18/06/2019
08:30 - 15:30
MS Excel w finansach
19/06/2019
08:30 - 15:30
MS Excel – wizualizacja danych
20/06/2019 - 21/06/2019
08:30 - 15:30
Excel dla działów personalnych i księgowo-płacowych
24/06/2019 - 28/06/2019
08:30 - 15:30
MS-20411 Administering Windows Server® 2012
24/06/2019
08:30 - 15:30
Tabele i wykresy przestawne