*Udzielenie zgody jest niezbędne w celu przedstawienia oferty dotyczącej szkoleń realizowanych przez Zeto Lublin sp. z o.o."

 

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 460 000,00 zł KRS 0000053608

REGON: 430248589 NIP: 712-015-66-88
e-mail: info@zeto.lublin.pl
www.zeto.lublin.pl

Wytwarzanie i sprzedaż systemów informatycznych
tel.:(+48 81) 718 42 35
systemy@zeto.lublin.pl

Szkolenia informatyczne
tel.:(+48 81) 718 42 17
szkolenia@eduzeto.pl

Sprzęt fiskalny i komputerowy
tel.:(+48 81) 718 42 80
handel@zeto.lublin.pl