CENTRUM EGZAMINACYJNE

W naszym ośrodku egzaminacyjnym można potwierdzić wiedzę i kwalifikacje zdobyte na szkoleniach powszechnie uznawanymi certyfikatami.

Dzięki naszej współpracy z dostawcami egzaminów międzynarodowych takich jak:

istnieje możliwość zdobycia certyfikatów wydawanych bezpośrednio przez takie firmy jak Microsoft, Adobe, Cisco, IBM, Linux i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą na stronach dostawców.

ZAPISY NA EGZAMINY

 • Pearson VUE:
  1. Ustalenie terminu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo);
  2. Rejestracja i opłacenie odpowiedniego egzaminu przez kandydata/zdającego za pomocą platformy www.pearsonvue.com;
   ZETO Sp. z o.o. nie rejestruje kandydatów, nie dokonuje płatności za egzamin, nie pobiera opłat od kandydata ani nie wystawia dokumentów finansowych związanych z egzaminami Pearson VUE.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.
 • Certiport i ECDL:
  1. Ustalenie terminu oraz kosztu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo);
  2. Dostarczenie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej na egzamin do ZETO Sp. z o.o. w formie skanu, faksu lub oryginału.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem i opłacenie ustalonej należności za egzamin w kasie ZETO Sp. z o.o.
  4. W przypadku kandydatów posiadających voucher pokrywający koszt egzaminu w 100% nie są pobierane żadne opłaty ani nie jest wymagane dostarczenie karty zgłoszeniowej.
  5. Stawienie się na egzamin z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem egzaminów.

Karta zgłoszeniowa musi być dostarczona do ZETO Sp. z o.o. min. 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu.

KARTY ZGŁOSZENIOWE