Egzaminy

CENTRUM EGZAMINACYJNE

W naszym ośrodku egzaminacyjnym można potwierdzić wiedzę i kwalifikacje zdobyte na szkoleniach powszechnie uznawanymi certyfikatami.

Dzięki naszej współpracy z dostawcami egzaminów międzynarodowych takich jak:

ZAPISY NA EGZAMINY

 • Certiport i ECDL:
  1. Ustalenie terminu oraz kosztu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo);
  2. Dostarczenie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej na egzamin do ZETO Sp. z o.o. w formie skanu, faksu lub oryginału.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem i opłacenie ustalonej należności za egzamin w kasie ZETO Sp. z o.o. W przypadku egzaminów ECDL zalecamy zakup kodów egzaminacyjnych bezpośrednio w ECDL
  4. W przypadku kandydatów posiadających voucher pokrywający koszt egzaminu w 100% nie są pobierane żadne opłaty ani nie jest wymagane dostarczenie karty zgłoszeniowej.
  5. Stawienie się na egzamin z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem egzaminów.

Karta zgłoszeniowa musi być dostarczona do ZETO Sp. z o.o. min. 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu.