Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS

Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS oraz trening umiejętności komunikacyjnych

Cele szkolenia:

 • Szkolenie skutecznie pokazuje uczestnikom, jak podnieść jakość pracy poprzez poprawę komunikacji z podopiecznymi w DPS
 • Szkolenie w praktyczny sposób dostarcza wiedzę, poprzez rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie współpracy i komunikacji.

Efekty szkolenia:

 • poprawa kompetencji zawodowych pracowników domu opieki w obszarze relacji z pacjentem DPS;
 • wzrost umiejętności rozpoznawania potrzeb, zainteresowań, możliwości oraz problemów osobistych osób starszych oraz niepełnosprawnych;
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami niezbędnymi do aktywizowania osób niepełnosprawnych oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej, aktywności celowej

PROGRAM SZKOLENIA

 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji z poziomu różnych typów osobowości, temperamentów oraz realizacji poszczególnych zadań w TZ.
 • Zaznajomienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, które pojawiają się w zespole uczestników, czyli zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej w praktyce.
 • Nabycie praktycznej wiedzy jak panować nad swoimi emocjami i podejmować rzetelne, rozumowe decyzje, pozbawione ranienia innych.
 • Rozwinięcie u pracowników odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy uczestników, efekty realizowanych zadań oraz podnoszenie efektywności swojej i zespołu.
 • Zbudowanie świadomości własnych zachowań, które wpływają na efektywność terapii uczestników .
 • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych i merytorycznych oraz wzrost zaangażowania pracowników.
 • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań.

Czas trwania 16 godzin

Cena od 690-890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do uzgodnienia

Szkolenie realizujemy również w siedzibie klienta. W części powiatów zawód opiekuna jest zawodem deficytowy i można uzyskać dofinansowanie z KFS w wysokości 80%.

Chętnie udzielimy więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny