CorelDRAW edycja wakacyjna

Czas trwania: 32 godz.

Cena szkolenia: 790zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczony dla twórców grafiki użytkowej, twórców materiałów, ulotek reklamowych oraz dla osób, które chciałyby zgłębić tajniki grafiki komputerowej. Wydłużony czas szkolenia pozwoli na szersze omówienie tematyki oraz większą ilość ćwiczeń, warsztatów i indywidualnych projektów.

Wymagania:

Program szkolenia:

 1. Wiadomości wstępne
  • Rodzaje grafiki
  • Interfejs programu CorelDRAW
  • Tworzenie nowego obrazu
  • Ustawienia strony
  • Zapisywanie, formaty
 2. Rysowanie obiektów
  • Ogólne zasady
  • Narzędzia rysowania linii (Rysunek odręczny, Łamana)
  • Rysowanie kształtów (Prostokąt, Elipsa, Wielokąt/Gwiazda, inne kształty)
  • Narzędzia Środki artystyczne
 3. Praca z kolorem
  • Modele kolorów
  • Kolor konturu i wypełnienia
  • Kopiowanie koloru
 4. Atrybuty obiektów
  • Kontur
  • Wypełnienie (rodzaje wypełnień, tworzenie własnych wypełnień)
 5. Transformacje obiektów (skalowanie, odbicia, pochylanie itp.)
 6. Praca z układem rysunku
  • Powielanie obiektów
  • Kolejność
  • Grupowanie, rozdzielanie grupy
  • Prowadnice
  • Siatka
 7. Edycja ścieżek
  • Narzędzie Kształt
  • Narzędzia kształtowania obiektów (Spawaj, Część wspólna, Tył bez przodu, Inteligentne wypełnienie)
 8. Praca z tekstem
  • Rodzaje tekstu (akapitowy, ozdobny)
  • Wprowadzanie i edycja tekstu
  • Formatowanie tekstu
  • Zmiana rodzaju tekstu
  • Efekty dla tekstu ozdobnego (obwiednia, dopasowanie tekstu do ścieżki)
  • Praca z ramkami tekstu akapitowego
  • Tworzenie i modyfikacja tabel
 9. Praca na warstwach
 10. DTP w CorelDRAW
  • Elementy makiety (Szybkie kadry i Ramki tekstu)
  • Prowadnice wyrównania
  • Dokumenty wielostronicowe
  • Paginy, numeracja stron
 11. Osadzanie grafiki bitmapowej
 12. Drukowanie
 13. Wybrane efekty specjalne (Metamorfoza, Cień, Przezroczystość)
 14. Wykonanie projektu z przeznaczeniem do druku lokalnego (na przykładzie wizytówki)
  • Rozpoczęcie pracy
  • Opracowanie elementów graficznych
  • Wprowadzenie i sformatowanie tekstu
  • Ocena projektu, nanoszenie poprawek
  • Przygotowanie do drukowania lokalnego
 15. Wykonanie projektu z przeznaczeniem do drukarni (na przykładzie ulotki)
  • Ustalenie rozmiaru pracy
  • Ustawienie spadów
  • Przygotowanie projektu
  • Eksport do formatów stosowanych w drukarni
 16. Wykonanie projektu z przeznaczeniem internetowym (na przykładzie logo)
  • Rozpoczęcie pracy (rozmiar obrazka, paleta kolorów)
  • Utworzenie i dopracowanie znaku graficznego
  • Eksport do formatów stosowanych w Internecie