Dostępność plus – Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami

Zapraszamy na szkolenie Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie zgodne z wymogami projektu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach projektu pozakonkursowego „Dostępność Plus dla zdrowia”.

Zapraszamy do kontaktu