Asertywność – budowanie poprawnych relacji

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Metodologia:

 • mini wykład i prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia w grupowe i indywidualne.
 • testy i ankiety
 • praktyczny trening oraz warsztaty w grupach
 • gry i zabawy symulacyjne

Program szkolenia

 1. Asertywność: jak rozpoznać zachowanie asertywne oraz budować postawę asertywną
 2. Asertywna komunikacja
 3. Zachowania asertywne a agresywne i uległe
 4. Przyjmowanie negatywnych i pozytywnych komunikatów od otoczenia
 5. Asertywne formułowanie „ocen”, obrona swoich praw i przekonań
 6. Prawo do odmowy i wyrażania swoich uczuć, stawianie granic
 7. Asertywne formułowanie próśb
 8. Asertywne wyrażanie własnych opinii i przekonań
 9. Asertywność w pracy i w życiu osobistym
 10. Techniki i narzędzia asertywności w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 11. Trening zachowań asertywnych