Komunikacja wewnętrzna – elementy kultury organizacyjnej firmy

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Komunikacja wewnętrzna
 • definicje
 • dobre praktyki w firmie w zakresie ustalania zasad komunikacji wewnętrznej
 1. Modele komunikacji wewnętrznej
 • cele i zamierzone skutki komunikacji wewnętrznej
 • warunki niezbędne do funkcjonowania skutecznej komunikacji wewnętrznej w firmie
 • role poszczególnych szczebli personelu w procesie komunikacji wewnętrznej
 1. Efektywna komunikacja w zespole
 2. Bariery w komunikacji wewnątrz jednostek administracji
 • najczęściej popełniane błędy (przyczyny zakłóceń komunikacji w firmie),
 • sposoby pokonywania i eliminowania błędów
 1. Współpraca międzywydziałowa – konfrontacja teorii i praktyki
 2. Wykorzystywanie procedur i tworzenie standardów komunikacji wewnętrznej

8 . Warsztat tworzenia programu komunikacji wewnętrznej

 • – tworzenie programu wewnętrznego public relations – elementy programu, metody doboru technik public relations
 • – analiza sytuacji wyjściowej
 • – analiza SWOT
 • – określenie grup docelowych
 • – dobór metod
 1. Komunikacja wewnętrzna jako element kultury organizacyjnej całej firmy