Skuteczna komunikacja w relacjach zawodowych

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Metodologia:

 • mini wykład i prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia w grupowe i indywidualne.
 • testy i ankiety
 • praktyczny trening oraz warsztaty w grupach
 • gry i zabawy symulacyjne

Program szkolenia

 1. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi, budowaniu relacji, sytuacjach zawodowych
 2. Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
 3. Podstawowe bariery i zakłócenia w komunikacji
 4. Trening umiejętności aktywnego słuchania
  • sztuka zadawania pytań
  • parafraza
 5. Trening umiejętności wypowiedzi
  • przekazywanie informacji
  • zadawanie pytań
 6. Rola informacji zwrotnej w komunikacji interpersonalnej i budowaniu relacji
 7. Analiza nawyków utrudniających komunikację – ćwiczenie praktyczne
 8. Style komunikacji i ich wpływ na poziom porozumienia
  • autodiagnoza własnego stylu
  • obszary nieporozumień pomiędzy różnymi stylami
  • dostosowanie stylu komunikacji do rozmówcy – ćwiczenia praktyczne
 9. Komunikacja niewerbalna – znaczenie dla budowania relacji i przekazu
 10. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach interpersonalnych
  • zachowania asertywne: odmowa, prośba, krytyka, pochwała
 11. Komunikacja w zespole – budowanie współpracy i uzyskiwanie zaangażowania
  • komunikowanie oczekiwań
  • porozumiewanie się w sytuacji problemowej
  • wypracowanie reguł komunikacji w zespole
 12. Wyodrębnienie najlepszych praktyk komunikowania się