Trening efektywnej komunikacji w biznesie

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

  1. Znaczenie poprawnego komunikowania się w zarządzaniu ludźmi, budowaniu relacji, sytuacjach biznesowych
  2. Nawiązywanie kontaktów biznesowych, budowanie wizerunku swojego oraz firmy
  3. Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
  4. Podstawowe bariery i zakłócenia w komunikacji
  5. Techniki i narzędzia komunikacji interpersonalnej
  6. Style komunikacji i ich wpływ na poziom porozumienia
  7. Komunikacja niewerbalna – znaczenie dla budowania relacji i przekazu
  8. Komunikacja w zespole – rola lidera w pracy zespołowej
  9. Wyodrębnienie najlepszych praktyk komunikowania się
  10. Porozumiewanie się z partnerami biznesowymi: wystąpienia, negocjacje