Cyberbezpieczeństwo w firmach i instytucjach publicznych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 27/03/2020
09:00 - 15:00


Cele: Zapoznanie uczestników z bieżącymi trendami cyberbezpieczeństwa oraz rodzajami zagrożeń wynikających z masowego użycia technik informacyjnych. W wyniku szkolenia podniesiony zostanie poziom świadomości i umiejętności w zakresie kreowania bezpiecznego środowiska pracy IT.

Zalety: Uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarach: zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, wykrywania i przeciwdziałania atakom socjotechnicznym. Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady pokazujące skalę podatności i powiązanych z nimi ryzyk korzystania z technologii informatycznych.

Dlaczego warto: Cyberbezpieczeństwo przestało być dodatkiem do codzienności biznesowej lub czymś co może stanowić przewagę konkurencyjną. Obecnie, w dobie lawinowo rosnącej podaży e-usług oraz współistniejących cyberzagrożeń, które przynoszą realne straty, ochrona informacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i dobrych praktyk.

BLOK I

 1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni:
  1. zagrożenia w Internecie,
  2. DarkNet – ciemna strona Internetu,
  3. Botnet, Zombie, DDoS, APT – cechy wspólne,
  4. Podsłuchy aktywności użytkownika.
 2. Cyberataki:
  1. ataki na instytucje finansowe,
  2. ataki na instytucje państwowe,
  3. ataki na infrastrukturę.
 3. Case study: Kto nas szpieguje w Internecie?

BLOK II

 1. Socjotechnika jako narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców:
  1. techniki inżynierii społecznej,
  2. przygotowanie ataku,
  3. rozpoznanie ataku.
 2. Ataki socjotechniczne:
  1. przykłady skutecznych ataków,
  2. prewencja i obrona,
  3. powiadamianie o cyberataku.
 3. Przestępczość przeciwko godności osobistej.
 4. Case study: Zagrożenia i incydenty w kraju ukierunkowane na produkty i instytucje finansowe.

BLOK III

 1. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
 2. Ataki na aplikacje mobilne.
 3. Zabezpieczanie urządzeń mobilnych na poziomie użytkownika.
 4. Case study: Pokaz praktyczny – zabezpieczanie urządzeń mobilnych.

BLOK IV

 1. Internet rzeczy (IoT) – główne zagrożenia.
 2. Korzystanie z chmury – czy potrzebuję zewnętrznego banku danych?
 3. Co mam zrobić gdy dojdzie do utraty danych? – dobre praktyki.
 4. Case study: Phishing – główne zagrożenie użytkownika końcowego.