Excel dla księgowych – wybrane zagadnienia dla działów finansowo – księgowych

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 04/10/2021 - 05/10/2021
08:30 - 15:30


Szkolenie Excel dla księgowych przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo księgowych. Uczestnicy poznają jak narzędzia programu Excel wykorzystywać w codziennej pracy w działach księgowości.

Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy działów księgowości

 • tworzyć raporty, zestawienia kosztów i przychodów w postaci tabelarycznej,
 • wykorzystywać możliwości tabeli przestawnej do tworzeniu zestawień finansowo-księgowych,
 • posługiwać się tabelami przestawnymi dla sporządzania raportów dotyczących należności, kosztów i przychodów i innych potrzebnych zestawień
 • sprawniej posługiwać się formułami finansowymi dostępnymi w Excelu: (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), WYBIERZ(), LUB(), ORAZ()
 • wykorzystywać najbardziej znaczące funkcje przy tworzeniu raportów finansowo-księgowych,
 • odnajdywać zduplikowane lub błędne dane,
 • stosować poprawne zaokrąglanie danych liczbowych
 • stosowania analizy danych

 

 1. Liczby w arkuszu – problemy i ich rozwiązywanie
  • tworzenie własnych formatów liczbowych,
  • liczba nie jest rozpoznawana jako liczba – zastosowanie funkcji WARTOŚĆ i narzędzie Tekst jako kolumny,
  • problem początkowych zer w liczbie – zastosowanie odpowiedniego formatowania lub funkcji TEKST,
  • błędy zaokrągleń – funkcje zaokrąglające lub zmiana opcji Excela i zastosowanie formatu,
  • wyodrębnianie części całkowitej i ułamkowej i wykonywanie na nich obliczeń
 2. Daty w arkuszu
  • obliczanie ilości dni zwykłych i roboczych między dwoma datami
  • generowanie listy dat przy pomocy narzędzia Seria danych… i formuł
  • generowanie specjalnych dat na przykładzie harmonogramu spłaty pożyczki
  • data nie jest rozpoznawana jako data – zastosowanie funkcji DATA i funkcji tekstowych i narzędzia Tekst jako kolumny,
  • tworzenie własnych formatów dat i ich wykorzystanie w funkcji TEKST
 3. Wprowadzenie do interaktywnych formularzy
  • funkcje wykorzystywane do wybierania wartości – WYBIERZ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS,
  • wybieranie w komórce wartości z listy – lista rozwijalna z narzędzia Poprawność oraz formanty Pole kombi i Pole listy,
  • wybieranie liczb w komórce – Przycisk pokrętła i Pasek przewijania
  • wybieranie wartości – Pole wyboru, Przycisk opcji i Pole grupy
  • przykładowy formularz: harmonogram spłaty pożyczki
 4. Różne metody podsumowania danych
  • optymalny układ podsumowywanych danych,
  • narzędzie Konsoliduj,
  • funkcje używane w obliczeniach warunkowych, np. SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI, SUMA.ILOCZYNÓW,
  • sumowanie filtrowanych danych przy pomocy funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE,
  • tabele przestawne,
  • sumy narastające – zastosowanie własnej formuły lub tabel przestawnych,
  • wybór odpowiedniej metody podsumowania w zależności od sposobu przygotowania danych na przykładzie wydatków miesięcznych
 5. Analiza danych
  • powtarzające się dane – zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI (ewentualnie CZĘSTOŚĆ) lub tabeli przestawnej do sprawdzenie czy dane się powtarzają, usuwanie powtarzających się danych przy pomocy narzędzia Usuń duplikaty,
  • wyodrębnianie danych – narzędzie Tekst jako kolumny i funkcje tekstowe,
  • zastosowanie tabel przestawnych do analizy zmian zachodzących w danych,
  • analiza danych przy użyciu wykresów – zastosowanie dodatkowych serii danych, np. do wyróżnienia na wykresie pewnego okresu czasu,
  • analiza danych przy użyciu formatowania warunkowego, np. do wyróżnienia kontrahentów z określonym zadłużeniem
 6. Zastosowanie wybranych funkcji finansowych
  • schemat amortyzacji pożyczki/kredytu – funkcje PMT, IPMT, PPMT,
  • schemat inwestycji – funkcje NOMINALNA, EFEKTYWNA,FV
 7. Pobieranie danych z innych programów
  • współpraca w Wordem – kopiowanie i tworzenie łączy,
  • pobieranie danych z plików tekstowych i baz danych Accessa,
  • tworzenie łączy ze stronami Internetowymi.

Cena:  640,00 zł