Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 10/06/2024 - 11/06/2024
08:30 - 15:30


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych

Kurs zapoznaje z narzędziami Excela wykorzystywanymi do analizowania danych i prezentowania wyników tych analiz, zarówno w formie zestawień liczbowych jak i wykresów. Dlatego kurs może być potraktowany jako pierwszy krok na drodze do przygotowania tzw. pulpitów managerskich.

Wymagania wstępne: Od uczestników wymagane jest swobodne korzystanie z programu MS Excel, w szczególności umiejętność tworzenia złożonych formuł, umiejętność tworzenia wykresów (w podstawowym zakresie), ogólna znajomość tabel i tabel przestawnych.

Program szkolenia

 1. Przygotowanie modelu danych
 • warstwa danych, analizy i prezentacji
 • funkcje wykorzystywane w modelu danych (WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYBIERZ)
 • tabele Excela
 • tworzenie modeli danych z użyciem tabel (Excel 2013)
 • wykorzystanie narzędzia Konsolidacja
 • dane pobierane z innych skoroszytów
 • dane z innych aplikacji (MS Access, strony Internetowe, zastosowanie MS Query)
 1. Narzędzia ułatwiające wybieranie danych do analizy
 • Poprawność danych
 • kontrolki (formanty) formularza
 1. Przygotowanie danych do analizy
 • funkcje agregujące (funkcje sumowania i zliczanie warunkowego, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMY.CZĘŚCIOWE, AGREGUJ)
 • narzędzie Tabela danych…
 • filtr niestandardowy i funkcje baz danych
 • tabele przestawne (filtrowanie, grupowanie, zmiana sposobu podsumowania, pola i elementy obliczeniowe)
 1. Wygląd arkusza prezentującego dane
 • motywy – standardowe i motywy użytkownika
 • style komórek, tabel i tabel przestawnych
 1. Prezentacja danych na wykresach
 • dodatkowe osie, skala logarytmiczna
 • wyróżnianie serii lub punktów danych na wykresie
 • wykresy bąbelkowe i giełdowe
 • dynamiczne wykresy
 • wykresy przebiegu w czasie
 • wykresy przestawne
 1. Formatowanie warunkowe
 • tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego
 • zarządzanie regułami
 1. Inne narzędzia używane do prezentacji danych
 • pola tekstowe połączone z formułami
 • narzędzie Aparat fotograficzny
 • formaty niestandardowe
 1. Automatyzacja przy użyciu makr
 • pobieranie danych z kilku arkuszy i skoroszytów
 • wybieranie określonych danych
 • zmiana układu danych
 1. Ochrona
 • zabezpieczanie dostępu do danych i wykresów w arkuszu
 • zabezpieczanie struktury skoroszytów
 • bezpieczeństwo makr
 • zastosowanie makr – dostęp do określonego zakresu w arkuszu