Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kurs przygotowujący do pełnienia funkcji

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 22/05/2019 - 24/05/2019
00:00


Celem szkolenia jest  dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Uczestnik posiada usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także praktycznymi umiejętnościami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej), a w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danych osobowych oraz pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych.

Ramowy program usługi – szkolenie dwudniowe

 1.  Akty prawne regulujące materię ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
 4. Obowiązek informacyjny:
 5. Prawa osób których dane dotyczą:
 6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 7. Ado i jego obowiązki:
 8. Rola i obowiązki IOD (tutaj szczegółowe omówienie obowiązków i odpowiedzialności).
 9. Audyt ochrony danych osobowych:
 10. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu i rekrutacji
 11. Ochrona danych osobowych wizerunku osoby fizycznej
 12. Monitoring pracowników:
  1. Monitoring wizyjny
  2. Monitoring służbowej poczty e-mail
  3. Monitoring urządzeń służbowych
 13. Dokumentacja ochrony danych osobowych (polityki, upoważnienia, ewidencje, procedury)
 14. Urząd Ochrony Danych Osobowych – rola, uprawnienia, kontrola
 15. Naruszenia ochrony danych osobowych i ich zgłaszanie do UODO.
 16. Analiza ryzyka – szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych
 17. DPIA
 18. Kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
 19. Omówienie wycieków danych osobowych.

 Efekty usługi

 Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnik pozna procedury organizacyjne i techniczne, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

W trakcie szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności samodzielnego opracowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,  sporządzenia raportu z audytu, reagowania w przypadku  zaistnienia naruszeń. Praktycznego wdrażania zmian w organizacji, zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych oraz rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie zapewni nabycie przez uczestników kompetencji społecznych w zakresie:

 1. Świadomości promowania dobrych praktyk ochrony danych osobowych w organizacji.
 2. Odpowiedzialności przedsiębiorstwa za naruszenie oraz ryzyka nałożenia kary przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 3. Budowania zaangażowania pracowników w funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w firmie.

Grupa docelowa

Szkolenie przygotowuje do pełnienia  funkcji Inspektora Ochrony Danych w biznesie i administracji publicznej.

Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych problematyką danych osobowych, mających styczność z przetwarzaniem danych osobowych, inspektorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób zamierzających pełnić owe funkcje. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy personalne, osób odpowiedzialnych za audyt danych osobowych oraz wdrożenie systemu ochrony danych osobowych.