Komunikacja Dostępność plus

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 15/01/2023 - 31/03/2023
00:00


Program szkolenia: Komunikacja Dostępność plus jest zgodny z wymogami projektu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach projektu pozakonkursowego „Dostępność Plus dla zdrowia”

 1. Komunikacja jako podstawa ustalania stosunków wzajemnych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
 2. Ogólne zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej
 3. Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 4. Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 5. Techniki wzmacniające kontakt z pacjentem z rożnych grup szczególnych potrzeb
 6. Rodzaje i funkcja pytań
 7. Poziomy słuchania, słuchanie aktywne
 8. Komunikaty werbalne i niewerbalne
 9. Bariery komunikacyjne, specyfika kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami
 10. Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych rodzajach dysfunkcji
 11. Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami
 12. Przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 13. Tworzenie sprzyjającej atmosfery komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 14. Komunikacja osób z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach komunikacyjnych
 15. Dodatkowe, alternatywne kanały i metody komunikacji
 16. Praca z osobami z niepełnosprawnościami, przystosowanie stanowisk
 17. Analiza stanu i podejmowanie działań poprawiających jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze szczególnymi potrzebami
 18. Komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli jak rozpocząć rozmowę z pacjentem niemówiącym
 19. Poziomy umiejętności komunikacyjnych
 20. Partner komunikacyjny (pacjent) – definicja, rola kadry medycznej w wprowadzaniu komunikacji
 21. Rozwiązania wizualne AAC w placówce medycznej
 22. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej – technologia niska i wysoka, omówienie narzędzi
 23. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 24. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 25. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i ich rozwiązywanie
 26. Trendy rozwojowe w zakresie komunikacji

 

Termin oraz cena szkolenia Komunikacja Dostępność plus  do ustalenia.