Microsoft Excel poziom podstawowy

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 11/06/2024 - 12/06/2024
08:00 - 15:00


Microsoft Excel poziom podstawowy

Czas trwania: 16 godz.

Opis szkolenia Microsoft Excel poziom podstawowy:

Celem szkolenia przede wszystkim jest przedstawienie oraz usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy  przede wszystkim będą poznawać wybrane narzędzia umożliwiające pracę z danymi oraz sposoby ułatwiające wprowadzanie danych. Poznają typowe zadania związane z pracą z dużymi zakresami danych, tj. sortowanie, filtrowanie. Na koniec poznają sposoby tworzenia wykresu i jego elementów.

Program szkolenia:

 1. Wstęp
  • przeznaczenie arkuszy kalkulacyjnych
  • okno programu – przycisk Pakietu Office, pasek narzędzi Szybki Dostęp, Wstążka, Pasek stanu
  • okno dokumentu
  • organizacja danych: arkusze i skoroszyty
 2. Tworzenie i zapisywanie skoroszytów
  • nowe dokumenty
  • zapisywanie dokumentów
  • otwieranie istniejących dokumentów
 3. Tworzenie i edycja arkusza
  • poruszanie się po arkuszu
  • rodzaje danych przechowywanych w komórkach
  • komentarze
  • czynności edycyjne: wpisywanie, poprawianie i usuwanie wartości
  • zaznaczanie bloków komórek
  • działania na zaznaczonych blokach komórek: kopiowanie, przesuwanie, wstawianie, usuwanie, ukrywanie
  • zastosowanie Schowka Office
  • wyszukiwanie i zamiana danych
  • ułatwienia w wypełnianiu arkusza: serie danych, automatyczne wprowadzanie formatów i formuł
 4. Tworzenie formuł
  • pojęcie formuły, rodzaje formuł, kolejność działań
  • adres komórki i jego rodzaje
  • nazwa jako szczególny rodzaj adresu
  • inspekcja formuł
 5. Posługiwanie się funkcjami
  • przycisk Autosumowanie na karcie Narzędzia główne
  • karta Formuły
  • edycja funkcji
  • przykłady zastosowania funkcji
  • wybrane funkcje z kategorii: Matematyczne, Logiczne, Tekstowe, Daty i Czasu,
 6. Formatowanie komórek
  • czcionka, kolor tekstu i wypełnienia, obramowanie
  • rozmieszczenie tekstu w komórce
  • podstawowe formaty liczbowe i daty
  • formatowanie przy użyciu stylów
  • malarz formatów
  • podstawy formatowania warunkowego
 7. Formatowanie arkusza i skoroszytu
  • rozmiar i orientacja strony, marginesy
  • niestandardowy podział arkusza na strony
  • nagłówki i stopki
  • motywy
 8. Działania na arkuszach
  • zaznaczanie arkuszy
  • menu podręczne arkuszy
  • dodawanie i usuwanie arkuszy
  • zmiana nazwy i koloru arkusza
  • kopiowanie i przenoszenie w obrębie tego samego skoroszytu
 9. Podstawy tworzenia wykresów
  • typy wykresów
  • przygotowanie danych
  • przycisk Wykresy
 10. Drukowanie
  • sposoby drukowania
  • opcje drukowania
 11. Podstawy tabel
  • zasady tworzenia
  • przekształcanie zakresu danych w tabelę
  • karta Projektowanie
  • proste sortowanie
  • podstawy filtrowania
 12. Organizacja pracy
  • dostosowanie paska Szybki dostęp, Wstążki i paska stanu
  • podział i blokowanie okna
  • praca z kilkoma skoroszytami