Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 24/09/2020 - 25/09/2020
08:30 - 15:30


Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 530zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Dla uczestników posiadających już podstawową znajomość programu Excel przygotowaliśmy zagadnienia przybliżające pracę z tabelami, funkcjami czy formatowanie warunkowym. Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami atrakcyjnego zaprezentowania danych przy użyciu formatowania warunkowego a w części poświęconej wykresom uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia wykresu i jego elementami.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł w sposób efektywny wykorzystywać poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Wymagania:

Wymagania wstępne: swobodne poruszanie się po arkuszu i skoroszycie, działania na arkuszach, znajomość rodzajów adresów, tworzenie prostych funkcji.

Program szkolenia:

 1. Organizacja pracy
  • podział i blokowanie okna
  • okna różnych arkuszy
  • praca z kilkoma skoroszytami
  • obszar roboczy (tylko do wersji 2010 włącznie)
 2. Dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z danymi
  • konspekty
  • wyszukiwanie i zamiana danych
  • okno Przechodzenie do…
  • nazwy zakresów komórek
 3. Ułatwienia we wprowadzaniu danych
  • wprowadzanie danych do kilku arkuszy
  • serie danych
  • listy niestandardowe
  • sprawdzanie poprawności
 4. Narzędzie tabela
  • zamiana zakresu danych na tabelę
  • karta Projektowanie: styl tabeli, zmiana rozmiaru tabeli
  • formuły w tabeli: adresowanie, automatyczne kopiowanie formuł
  • tworzenie podsumowań – Wiersz sumy
  • zamiana tabeli na zakres
 5. Modyfikacje danych
  • sortowanie
  • filtrowanie
  • tekst jako kolumny
  • usuwanie duplikatów
 6. Funkcje
  • obliczenia warunkowe: zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej (LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW oraz LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI)
  • modyfikacja tekstów: łącznie i podział tekstów, wyszukiwanie i zastępowanie fragmentu tekstu (ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST, ZASTĄP, PODSTAW)
  • zaokrąglanie danych (ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, LICZBA.CAŁK )
  • wybieranie danych z tabeli (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 7. Formatowanie warunkowe – podstawy
  • reguły wyróżniania komórek
  • reguły pierwszych/ostatnich
  • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon
 8. Wykresy
  • typy wykresów
  • przygotowanie danych
  • tworzenie wykresu
  • elementy wykresu
  • modyfikacja wykresu: tytuł wykresu i tytuły osi, osie wykresu, serie danych, etykiety