MS Excel – kurs średniozaawansowany

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 23/08/2021 - 24/08/2021
08:30 - 15:30


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

 Dla uczestników posiadających już podstawową znajomość programu Excel przygotowaliśmy zagadnienia przybliżające pracę z tabelami, funkcjami czy formatowanie warunkowym. Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami atrakcyjnego zaprezentowania danych przy użyciu formatowania warunkowego a w części poświęconej wykresom uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia wykresu i jego elementami.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł w sposób efektywny wykorzystywać poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne: swobodne poruszanie się po arkuszu i skoroszycie, działania na arkuszach, znajomość rodzajów adresów, tworzenie prostych funkcji.

Czas trwania: szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych

Cena: 530 zł netto; UWAGA !!! Tylko w tym terminie szkolenia tańsze o 25%!

Program szkolenia

 

 1. Organizacja pracy
 • podział i blokowanie okna
 • okna różnych arkuszy
 • praca z kilkoma skoroszytami
 • obszar roboczy (tylko do wersji 2010 włącznie)
 1. Dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z danymi
 • konspekty
 • wyszukiwanie i zamiana danych
 • okno Przechodzenie do…
 • nazwy zakresów komórek
 1. Ułatwienia we wprowadzaniu danych
 • wprowadzanie danych do kilku arkuszy
 • serie danych
 • listy niestandardowe
 • sprawdzanie poprawności
 1. Narzędzie tabela
 • zamiana zakresu danych na tabelę
 • karta Projektowanie: styl tabeli, zmiana rozmiaru tabeli
 • formuły w tabeli: adresowanie, automatyczne kopiowanie formuł
 • tworzenie podsumowań – Wiersz sumy
 • zamiana tabeli na zakres
 1. Modyfikacje danych
 • sortowanie
 • filtrowanie
 • tekst jako kolumny
 • usuwanie duplikatów
 1. Funkcje
 • obliczenia warunkowe: zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej (LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW oraz LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI)
 • modyfikacja tekstów: łącznie i podział tekstów, wyszukiwanie i zastępowanie fragmentu tekstu (ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST, ZASTĄP, PODSTAW)
 • zaokrąglanie danych (ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, LICZBA.CAŁK )
 • wybieranie danych z tabeli (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 1. Formatowanie warunkowe – podstawy
 • reguły wyróżniania komórek
 • reguły pierwszych/ostatnich
 • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon
 1. Wykresy
 • typy wykresów
 • przygotowanie danych
 • tworzenie wykresu
 • elementy wykresu
 • modyfikacja wykresu: tytuł wykresu i tytuły osi, osie wykresu, serie danych, etykiety
 • wykresy przebiegu w czasie