MS Excel poziom średnio zaawansowany

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 17/06/2024 - 18/06/2024
08:00 - 15:00


MS Excel poziom średnio zaawansowany

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

 Kurs MS Excel poziom średnio zaawansowany skierowany jest do uczestników posiadających już podstawową znajomość programu Excel. Przede wszystkim przybliżamy pracę z tabelami oraz różnorodnymi funkcjami. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami arkusza: np. atrakcyjnego zaprezentowania danych przy użyciu formatowania warunkowego. Na koniec w części poświęconej wykresom uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia wykresu i jego elementami.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł w sposób efektywny wykorzystywać poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Wymagania wstępne

Swobodne poruszanie się po arkuszu i skoroszycie, działania na arkuszach, znajomość rodzajów adresów, tworzenie prostych funkcji.

Czas trwania: szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych;

Program szkolenia MS Excel poziom średnio zaawansowany

Organizacja pracy

 • podział i blokowanie okna
 • okna różnych arkuszy
 • praca z kilkoma skoroszytami
 • obszar roboczy (tylko do wersji 2010 włącznie)

Dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z danymi

 • konspekty
 • wyszukiwanie i zamiana danych
 • okno Przechodzenie do…
 • nazwy zakresów komórek

Ułatwienia we wprowadzaniu danych

 • wprowadzanie danych do kilku arkuszy
 • serie danych
 • listy niestandardowe
 • sprawdzanie poprawności

Narzędzie tabela

 • zamiana zakresu danych na tabelę
 • karta Projektowanie: styl tabeli, zmiana rozmiaru tabeli
 • formuły w tabeli: adresowanie, automatyczne kopiowanie formuł
 • tworzenie podsumowań – Wiersz sumy
 • zamiana tabeli na zakres

Modyfikacje danych

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • tekst jako kolumny
 • usuwanie duplikatów

Funkcje

 • obliczenia warunkowe: zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej (LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW oraz funkcje LICZ.JEŻELI (Suma, średnia)
 • modyfikacja tekstów: łącznie i podział tekstów, wyszukiwanie i zastępowanie fragmentu tekstu (ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST, ZASTĄP, PODSTAW)
 • zaokrąglanie danych (ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, LICZBA.CAŁK )
 • wybieranie danych z tabeli (WYSZUKAJ.PIONOWO)

Formatowanie warunkowe – podstawy

 • reguły wyróżniania komórek oraz reguły pierwszych/ostatnich
 • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon

Wykresy

 • typy wykresów
 • przygotowanie danych
 • tworzenie wykresu
 • elementy wykresu
 • modyfikacja wykresu: tytuł wykresu i tytuły osi, osie wykresu, serie danych, etykiety
 • wykresy przebiegu w czasie